สิงห์บุรี​ / ประชุมเพื่อพิจารณาการเปิดตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจันอีกครั้ง หลังจากสถานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เบาบางลง

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 10:00 น. พระครูวิชิต วุฒิคุณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เก้าต้น และเจ้าคณะอำเภอค่ายบางระจัน พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้ค้าชาวตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจัน ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาการเปิดตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจันอีกครั้ง หลังจากสถานการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เบาบางลง โดยกำหนดเปิดตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป (เฉพาะเสาร์-อาทิตย์)

📣 20 มีนาคม #ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจันวัดโพธิ์เก้าต้นจังหวัดสิงห์บุรี เตรียมพร้อมเปิดอีกครั้ง ต้อนรับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

ตลาดไทยย้อนยุคบ้านระจันเป็นสถานที่ประกอบการใน จ.สิงห์บุรี ที่ได้รับรองด้านความสะอาดและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน SHA ( Amazing Thailand Safety & Health Administration ) จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยว ที่จะมาแวะชมและเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมั่นใจ ว่าปลอดภัยภายใต้มาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด
ขอขอบคุณ​ภาพ​ /  ข่าว​

คุณ​สมควร​  ชัย​บุรินทร์​

นายก​สมาคม​สื่อมวลชน​จังหวัด​สิงห์บุรี​

กรรณิการ์​ บุญ​หลง​

 

Related posts