ข่าวเด่นประเด็นดัง-สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ระดมกำลังตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า ส่งให้สภากาชาดไทยนำไปมอบต่อให้ประชาชน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ระดมกำลังตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า ส่งให้สภากาชาดไทยนำไปมอบต่อให้ประชาชน

วันที่ 27 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ดำเนินการจัดส่งหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้แก่สภากาชาดไทย จำนวน 1,558 อัน เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนและผู้ด้อยโอกาส เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เปิดเผยว่า ตามที่ผู้แทนสภากาชาดไทย ได้ขอความอนุเคราะห์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 100,000 อัน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ได้รับจัดสรรเป้าหมายในการตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 1,500 อัน จัดส่งคืนให้สภากาชาดไทย ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยได้รับผ้ามัสลินจากสภากาชาดไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2563
จึงได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยกันตัดผ้าและตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามรูปแบบที่สภากาชาดไทยกำหนด จนเสร็จเรียบร้อย และได้จัดส่งคืนให้กับสภากาชาดไทย จำนวน 1,558 อัน โดยได้รับการสนับสนุนจากทางไปรษณีย์ไทย ในการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการจัดส่งหน้ากากให้สภากาชาดไทย ตามโครงการ “ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID-19” ของไปรษณีย์ไทย

!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน !!!!!!

Related posts