ข่าวเด่นประด็นดัง-นายอำเภอเก้าเลี้ยว ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขุดลอกคลอง”ขุมหินใหญ่”บ้านเนินพยอม ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว

นายอำเภอเก้าเลี้ยว ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขุดลอกคลอง”ขุมหินใหญ่”บ้านเนินพยอม ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว
วันนี้ 28 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ร่วมกับนายโกสนธิ์ สาหร่าย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง นายอดิศักดิ์ สุขประเสริฐ หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง นายสำเริง จันดง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลหัวดง ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขุดลอกคลอง”ขุมหินใหญ่” บ้าน เนินพยอม หมู่ที่ 6 ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งใช้งบบูรณาการอำเภอเก้าเลี้ยว ด้านการช่วยเหลือป้องกันการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้เป็นประโยชน์ด้านการป้องกันภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม ไปด้วย ซึ่งเป็นโครงการที่เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงคลองส่งน้ำดังกล่าวได้ประโยชน์และสร้างความสุขอย่างแท้จริงและจะแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาวต่อไป

!!!อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน

Related posts