ข่าวเด่นประเด็นดัง-รถพุ่มพ่วงจาก”โครงการทหารพันธุ์ดี “กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 นำผลผลิตราคาถูกช่วยชาวบ้านฝ่าวิกฤษโควิท-19 ถึงบ้าน

รถพุ่มพ่วงจาก”โครงการทหารพันธุ์ดี “กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 นำผลผลิตราคาถูกช่วยชาวบ้านฝ่าวิกฤษโควิท-19 ถึงบ้าน

วันที่ 28 เมษายน 2563 พันโท อมร อุนาศรี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 จัดจำหน่ายผลผลิตในโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ของ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 ค่ายสรรพสิทธประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยให้กำลังพล และน้องๆ ทหารกองประจำการ ในโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” เก็บผลผลิต อาทิ ไข่ไก่,ผักคะน้า,ตะไคร้, ผักบุ้ง,มะเขือเปราะ, ถั่วฝักยาวสรินธร สีม่วง ,ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธุ์ เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ชุมชน

เป็นการสนองพระราชกระแสรับสั่งใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงให้ “ทหารพันธุ์ดี” นำผลผลิตไปจำหน่ายในราคาถูกให้กับประชาชนในชุมชน หรือหมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อน และช่วยเหลือในด้านการลดรายจ่าย ลดความเสี่ยง และลดโอกาสติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ให้กับประชาชนที่จะต้องออกไปซื้อสินค้าในพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลเป็นจำนวนมากทั้งนี้ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 ได้ชื่นชมน้องๆ ทหารกองประจำการ ซึ่งเป็นน้องคนเล็ก และกำลังที่สำคัญของกองทัพบก ที่มีส่วนช่วยให้โครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ของ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 6 มีผลผลิตที่ดี และขอให้น้องๆ ทหารกองประจำการ นำองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานในโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” กลับไปใช้ยังภูมิลำเนาของตนเองหลังจากปลดประจำการ ซึ่งจะช่วยลดรายจ่ายให้กับครอบครัว และสามารถสร้างรายได้ ได้อีกทางหนึ่งด้วย

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด
ขอบคุณ PR พล.ร.6 อนุเคราะห์/ภาพ-ข่าว

Related posts