ข่าวเด่นประเด็นดัง-เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จ.จันทบุรีเปิดลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 เตรียมเยียวยาช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในพื้นที่

เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จ.จันทบุรีเปิดลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 เตรียมเยียวยาช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในพื้นที่

ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ได้เปิดให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อ.เมือง จ.จันทบุรี ได้ลงทะเบียนให้ประชาชนขอรับการช่วยเหลือ แจ้งข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 เพื่อเตรียมวางแผนหาทางช่วยเหลือ ลดผลกระทบ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคนตกงาน ถูกเลิกจ้าง หรือขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ เสริมมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบของรัฐบาลตามโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ซึ่งบางครอบครัวในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ไม่ได้รับสิทธิ์ ดังนั้นทางเทศบาลฯ จึงหาทางในการช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ สร้างขวัญกำลังใจ แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้ผ่านพ้นวิกฤติสถานการณ์โรคโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย และสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts