ข่าวเด่นประเด็นดัง-สุโขทัย คณะสงฆ์สุโขทัย รวมใจจัดตั้งโรงทานแจกข้าวกล่อง ช่วยเหลือผู้รับผลกระทบโควิด19

สุโขทัย คณะสงฆ์สุโขทัย รวมใจจัดตั้งโรงทานแจกข้าวกล่อง ช่วยเหลือผู้รับผลกระทบโควิด19

คณะสงฆ์อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จัดตั้งโรงทานสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช นำพระ ออกแจกจ่ายอาหารให้กับผู้ยากไร้ ตกงาน จากพิษโรคโควิด19
ที่หน้าคลินิกฟ.ฟัน ซอยนาโพธิ์ ตำบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย พระครูประภาสธรรมนันท์ รองเจ้าคณะอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เจ้าอาวาสวัดบ้านนา พระครูขันติพลธาดา เจ้าอาวาสวัดลัดทรายมูล สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะสงฆ์และญาติโยม ร่วมใจ จัดโครงการจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากลำบาก ในสถานการณ์โรคระบาด ( COVID-19 ) ตามพระดำริของ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

เพื่อช่วยกันยามลำบาก ต้านภัยโควิด-19 แจก ฟรี ข้าวกล่องฟรี ให้กับประชาชนทั่วไป ที่ประสบความทุกข์ลำบากจากสถานการณ์โรคโควิด- 19 ระบาด
พระครูประภาสธรรมนันท์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุโขทัย เจ้าอาวาสวัดบ้านนา กล่าวว่า เนื่องจากช่วงนี้มีสถานการณ์ โรคโควิด-19 ระบาด ทำให้พี่น้องประชาชน เดือดร้อนบางคนตกงาน ขาดรายได้ ทำมาหากินลำบาก ทางคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัยจึงได้จัดตั้งโรงทานขึ้นเพื่อบรรเทาความทุกข์แก่ญาติโยม ตามโครงการพระราชดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
จึงได้จัดเตรียมอาหารแห้ง ไข่ไก่ ข้าวกล่อง น้ำดื่ม ผลไม้ ขนมหวาน จำนวนกว่า 1,200 ชุด โดยเน้นย้ำ ถึงความปลอดภัย จึงมีการตั้งจุดคัดกรอง ก่อนรับข้าวกล่อง ยืนระยะห่างกัน 1-2 เมตร มีจุดคัดกรอง จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเทศบาลตำบลเมืองเก่า มาวัดอุณหภูมิร่างกาย และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ ล้างมือก่อนที่จะเข้ารับ และต้องใส่แมสหรือหน้ากากอนามัย ป้องกันทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย

//////////////////////////////////////
อำนาจ สุโขทัย01

Related posts