ข่าวเด่นประเด็นดัง-“เมืองปากน้ำโพ”ยังตั้งด่านเคอร์ฟิวเข้มต่อเนื่อง หลังประกาศใช้เคอร์ฟิวต่ออีก

“เมืองปากน้ำโพ”ยังตั้งด่านเคอร์ฟิวเข้มต่อเนื่อง
หลังประกาศใช้เคอร์ฟิวต่ออีก

จังหวัดนครสวรรค์ยังตั้งด่านเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเข้มข้นต่อเนื่อง หลังการประกาศใช้เคอร์ฟิวเพิ่มต่ออีก1เดือน
เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ/จุดสกัดเขาเขียวจังหวัดนครสวรรค์ ยังคงปฏิบัติการเข้มตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จิตอาสา อปพร. ตั้งด่านตรวจตามมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย

มาตรการป้องกันโรค และมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โดยดำเนินการตรวจใบอนุญาตยานพาหนะที่เดินทางผ่านในห้วงเวลา22.00-04.00น.ว่าดำเนินการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ ประกอบกับได้วัดอุณหภูมิของผู้ขับขี่รถยนต์ทั่วไป ซึ่งหากพบผู้ที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกประวัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ในขณะบรรยากาศบริเวณตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์หลังเวลา 22.00 น.ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีประชาชนผู้ที่ผ่าฝืนเคอร์ฟิวออกมาแต่อย่างไร

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน

Related posts