ข่าวเด่นประเด็นดัง-#โครงการสตรีแบ่งบัน ปลูกพืชผัก ปลอดสาร ปลอดภัย”สู้ภัยโควิด-19

ศูนย์ข่าวมุกดาหาร #โครงการสตรีแบ่งบัน ปลูกพืชผัก ปลอดสาร ปลอดภัย”สู้ภัยโควิด-19
…………………………………………………………………
มุกดาหาร – เกษตรอำเภอหนองสูง ร่วมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโนนยาง จัดโครงการสตรีแบ่งปัน ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสาร ปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 ณ บ้านหนองโอ ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่​ 27​ เมษายน 2563 ​เวลา​ 09.00​ น.นายปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหนองสูง มอบหมายให้ นายวิรัตน์ เจริญจิตร์ ปลัดอาวุโสฯ นายสมควร ประทุนชาติ พัฒนาการอำเภอ นายประวัติ ทุ่นทอง เกษตรอำเภอ ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโนนยาง kick​ off “โครงการสตรีแบ่งปันรัก​ ปลูกพืชผักปลอดภัย”ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)ที่กำลังขยายวงกว้างส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยทางตรงและทางอ้อม เพื่อเป็นการยับยั้งการระบาดของโรค โดยปิดสถานที่ที่มีประชากรหนาแน่น ส่งผลให้ลูกจ้างแรงงานจำนวนมาก ต้องเผชิญสถานการณ์การว่างงาน หลายคนต้องตัดสินใจเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงวิกฤตโรคระบาด

สู้วิกฤตเศรษฐกิจ และขณะเดียวกันผู้คนต่างพากันกักตุนอาหาร สินค้าอุปโภค บริโภคต่าง หากเป็นเช่นนี้ต่อไป อาจนำไปสู่ภาวะขาดแคลนอาหารขึ้นได้ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาภาวะขาดแคลนอาหาร จึงส่งเสริมบทบาทของสตรีในการดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวภายใต้ภวะวิกฤติปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงอาหาร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองสูง โดย คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโนนยาง จึงจัดทำโครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย เพื่อให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีปลูกพืชผักสวนครัว ได้แก่ ผักบุ้งจีน มะเขือ พริกขี้หนู มะละกอ ข่า ตะไคร้ โดยไม่ใช้สารเคมี เพื่อเป็นอาหารสะอาด ปลอดสาร ปลอดภัย สามารถลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตในครอบครัว ระดับตำบลโนนยาง มีการแบ่งปั่นพืชผักสวนครัว โดยกำหนดเป้าหมายสมาชิกฯ ที่เข้าร่วมโครงการของอำเภอหนองสูง.
************************************************
เดวิท โชคชัย จ.มุกดาหาร รายงาน

Related posts