ข่าวเด่นประเด็นดัง-ทัพเรือภาคที่ 1 ดูแลเด็กพิเศษ ต่อเนื่อง ช่วงวิกฤต โควิด-19

ทัพเรือภาคที่ 1 ดูแลเด็กพิเศษ ต่อเนื่อง ช่วงวิกฤต โควิด-19
วันนี้ 27 เม.ย. 63 พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ มอบหมายให้ พลเรือตรี สุทธิชาติ เข็มอนุสุข รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้แทน พร้อมคณะจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิเศษ ณ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งการจัดเลี้ยงอาหาร
กลางวันในวันนี้ เป็นการจัดเลี้ยงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ในจำนวน 5 วันงานจากสถานการณ์วิกฤติการณ์จากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อ มูลนิธิบ้านครูบุญชูฯ กล่าวคือ ขาดเเคลนผู้ที่เดินทางมาร่วมบริจาคอาหารสำหรับเด็กพิเศษ ทัพเรือภาคที่ 1 จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในชุมชนพื้นที่รับผิดชอบของทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ โดยจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กพิเศษ ณ มูลนิธิบ้านคทัพเรือภาคที่ 1 ดูแลเด็กพิเศษ ต่อเนื่อง ช่วงวิกฤต โควิด-19รูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ อย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 5 วัน ดังกล่าว
ภาพ/ข่าว กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน

Related posts