ข่าวเด่นประเด็นดัง-รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุขตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 พร้อมเยี่ยมชมศูนย์สาธารณสุขชุมชนต่างด้าวและหอพักต้นแบบต่างด้าว

เมื่อเวลา 14.30 น.ของวันที่ 27 เมษายน 2563นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และแถลงข่าวการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจังหวัดสมุทรสาคร ที่โรงพยาบาลนครท่าฉลอม ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และอสม.ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครร่วมต้อนรับ โดยทางด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ได้ชมวีดีทัศน์ สมุทรสาครร่วมใจสวมหน้ากากสู้ภัยCovud-19 พร้อมกล่าวให้ขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงานพร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ก่อนเดินทางไปบ้านเอื้ออาทร การเคหะท่าจีน ม.7 ต.ท่าจีน อ.เมืองสมุทรสาคร เพื่อเยี่ยมชมศูนย์สาธารณสุขชุมชนต่างด้าวและหอพักต้นแบบต่างด้าว
โดยทางด้านนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่าจังหวัดสมุทรสาครมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเป็นอันดับต้นๆของประเทศมีประชากรหลัก584,703คน นอกจากนี้ยังมีประชากรต่างด้าวที่เข้ามาทำงานและมีใบอนุญาติจำนวน 268,084คน ปัจจัยดังกล่าวทำให้สมุทรสาครต้องวางมาตรการในการป้องกันโรค การติดตามข้อมูล ข้อสั่งการจากส่วนกลางแปลงสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติโดยการประสานข้อมูลการทำประกันสังคม การส่งเสริมกลไก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม. การจัดตั้งกลไกอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวหรือ อสต. เป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความรู้ความเข้าใจและป้องกันโรคของแรงงานชาวไทยและแรงงานต่างชาติ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม การจัดตั้งLocal quarantine ทั้ง3 อำเภอ โดยสถานการณ์ที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 นั้นจังหวัดสมุทรสาครได้ดำเนินการเฝ้าระวังค้นหาผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตั้งแต่ 27 มกราคม 2563 ถึงปัจจุบันรวมจำนวนเฝ้าระวังสะสม1,008 ราย จำนวนนี้เฝ้าระวังครบ14วันยืนยันไม่พบเชื้อจำนวน 525 ราย อยู่ในระยะเฝ้าระวัง 14วันจำนวน459ราย ย้ายนอกจังหวัด 23 รายพบผู้ติดเชื้อ 18 ราย รักษาหายแล้ว16 ราย ส่งต่อ 1 รายคงเหลือรักษา1 ราย และไม่พบมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวของจังหวัดสมุทรสาคร
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข กล่าวว่าในการลงพื้นที่สมุทรสาครครั้งนี้มีมาตรการในการดูแลแรงงานต่างด้าวนั้นจะต้องมาคัดกรอง เอาทีมมาดูว่าความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างไร ถูกต้องตามสุขลักษณะที่เราได้แนะนำไหมสำหรับการป้องกันโรคโควิด ดูเรื่องการบริหารจัดการ และในส่วนถ้ามีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงนั้น จุดนี้ทางเรามีการเตรียมตัวการให้บริการ ทั้งเรื่องของของเตียง การให้การรักษา การเฝ้าระวัง คำแนะนำต่างๆ และอื่นๆเราก็ต้องมาดูบรรดาพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั้งคนไทยและคนต่างด้าว เราไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบในเรื่องการทำมาหากิน ในเรื่องการทำงาน แต่ เราต้องแนะนำให้เขาได้รับความรู้ ว่าเขาควรปฏิบัติตนอย่างไรที่จะได้มีความปลอดภัยไม่ ติดเชื้อโควิด../

ชูชาต แเพยนต์ ทีมข่าวสมุทรสาคร

Related posts