ข่าวเด่นประเด็นดัง-บุรีรัมย์ -กาชาดร่วมโรงพยาบาลและภาคเอกชน จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ให้ผ่านวิกฤติโรคระบาด (คลิป)

เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และภาคเอกชน จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตผ่านวิกฤติโรคระบาด ที่สถานีบริการน้ำมัน มีผู้เดินทางไปร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง

วันนี้(27 เม.ย. 63) นางธัญลักษณ์ หัตถาธยากูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ นายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และนายอุชิต เหลืองชัยศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ.บี.ปิโตรเลียม จำกัด ( เอ.บี.กรุ๊ป) และคณะผู้บริหาร จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บ้านยาง ถนนบุรีรัมย์-สตึก ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บไว้ในคลังเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์ สำหรับใช้ในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยและส่งต่อให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน ในปัจจุบันผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด 19 ทำให้มีผู้มาบริจาคเลือดลดลง อาจส่งผลกระทบการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดกรณีฉุกเฉิน มีพนักงานของกลุ่ม เอ.บี.กรุ๊ป ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กว่า 130 คน ลูกค้าที่ไปใช้บริการปั้มน้ำมัน ปตท.บ้านยาง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก

ในโอกาสนี้ กลุ่ม เอ.บี.กรุ๊ป ได้บริจาคเงินสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ มอบให้แก่โรงพยาบาลบุรีรัมย์มูลค่า 50,000 บาท มอบเงินให้เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสู้ภัย โควิด-19 จำนวน 30,000 บาท

นายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ในห้วงที่ผ่านมาได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้งดการผ่าตัดคนไข้ที่ไม่เร่งด่วน โดยผ่าตัดเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉิน มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น ดังนั้นการใช้เลือดก็ยังไม่มาก ในขณะเดียวกันการบริจาคเลือดก็ลดลงตามไปด้วย แต่หลังจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โรงพยาบาลบุรีรัมย์จะเริ่มนัดผู้ป่วยผ่าตัดรักษาตามปกติ จึงจำเป็นต้องใช้เลือดมากขึ้น จำเป็นต้องรับบริจาคโลหิต เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ และเก็บไว้ในคลังเลือดส่งต่อให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน ที่จำเป็นต้องใช้รักษาผู้ป่วย ส่วนการรับบริจาคเลือดทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้จัดหน่วยให้บริการรับบริจาคทุกวัน ที่คลินิกศูนย์ครอบครัวคลองละลม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ส่วนผู้ที่จะประสงค์จะบริจาคโลหิต ที่ยังมีความกังวลว่า การเดินทางไปบริจาคโลหิต จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 นั้น ขอยืนยันว่าปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมาจะครบ 1 เดือนแล้ว และทางสถานที่รับบริจาคโลหิต ก็มีมาตรการป้องกัน มาตรการลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อฯที่ดีอยู่แล้ว/////////////

วันชัย ผิวอร่าม จ.บุรีรัมย์

Related posts