ข่าวเด่นประเด็นดัง- กองกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม , ตำรวจสันติบาล’กอ.รมน.จ.ตราด และ เพื่อนๆ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค ดังกล่าว ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ตราด-วันจันทร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกิตติธัช ไชยอรรถ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานสภาผู้แทนราษฏร คนที่หนึ่ง (นายสุชาติ ตันเจริญ) ชุดประสานงานเพื่อความมั่นคง กปช.จต. ประจำพื้นที่ตราด ,กองกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม ,ตำรวจสันติบาล’กอ.รมน.จ.ตราด และ เพื่อนๆ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค ดังกล่าว ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ผอ. ศูนย์ศึกษาพิเศษ บ้านท่าพริก อำเภอเมือง จังหวัดตราด

#เราจะก้าวผ่านไปด้วยกัน
#เราไม่ทิ้งกัน
#จังหวัดตราดต้องชนะ
#COVID19

Related posts