ข่าวเด่นประเด็นดัง-สส.ภิญโญ นิโรจน์ ลงพื้น บ้านดอนเปร็ง แก้ไขปัญหาฝายกั้นชะลอน้ำ

สส.ภิญโญ นิโรจน์ ลงพื้น บ้านดอนเปร็ง แก้ไขปัญหาฝายหนองบัว หมู่ที่ 1 หนองยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 27 เมษายน 2563 เมื่อเวลา 9.30 น นายภิญโญ นิโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 นครสวรรค์ พร้อมด้วยนายเอกฉัตร เอี่ยมตาล หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 4 โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 3 พิษณุโลก นายสมเกียรติ เพ็ญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ลงพื้นที่บ้านดอนเปร็ง หมู่ที่ 1 ฝายหนองบัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านเกี่ยวกับฝายหนองบัวที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการเก็บกักน้ำในฤดูฝนที่จะถึง

สืบเนื่องจากฝายหนองบัว หมู่ที่ 1 บ้านดอนเปร็ง เป็นฝ่ายที่อยู่ ปลายน้ำและมีสภาพตื้นเขิน ประจวบกับหมู่ที่ 3 ได้ทำฝายกั้น และขุดลอกลึกลงไปทำให้น้ำไม่สามารถที่จะมาถึงฝาย หนองบัว หมู่ที่ 1ที่อยู่ปลายน้ำได้ตามความต้องการ ซึ่งวันนี้ นาย ภิญโญ นิโรจน์ สส.นครสวรรค์ พร้อมคณะ จึงได้ลงพื้นที่เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับชาวบ้านในพื้นที่ในการจะนำเครื่องจักรมาขุกลอกคลองเพื่อเพิ่มความลึกพร้อมกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำให้ไหลสะดวกเพิ่มมากขึ้นและเพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับ น้ำในฤดูฝนที่จะถึงนี้ต่อไป!!!!!

อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน

Related posts