ข่าวเด่นประเด็นดัง-นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สร้างขวัญกำลังใจแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นางสุจริตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ร่วมมอบถุงยังชีพแก่แม่บ้าน ที่ทำความสะอาดพื้นที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการให้กำลังใจในการทำหน้าที่รักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบ และ ภายในสถานที่ราชการ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีที่มีประชาชนมาติดต่อราชการอย่างต่อเนื่องด้วยความอดทน อุตสาหะ แม้เสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับขยะทั่วไป และ ขยะเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 และเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยเป็นการให้กำลังใจแก่แม่บ้าน ผู้ทำความสะอาดสถานที่ราชการ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ภายในครัวเรือน โอกาสนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีได้แนะนำแม่บ้านผู้ทำความสะอาดในเรื่องการรักษาสุขภาพ การคัดแยกขยะ เพื่อความปลอดภัย ลดความเสี่ยงของผู้ทำงาน เพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่

จรัล  บรรยงคเสนา รายงาน จ.จันทบุรี

Related posts