ข่าวเด่นประเด่นดัง-จ.จันทบุรี ขอความร่วมมือประชาชน งดออกกำลังกายบริเวณสวนสาธารณะ เพื่อแสดงพลังความร่วมมือชาวจันทบุรีเพื่อช่วยกันป้องกันโควิด-19

จ.จันทบุรี ขอความร่วมมือประชาชน งดออกกำลังกายบริเวณสวนสาธารณะ เพื่อแสดงพลังความร่วมมือชาวจันทบุรีเพื่อช่วยกันป้องกันโควิด-19 และเตรียมปลดล็อค
นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดจันทบุรีได้ออกประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี ที่ 6/2563 เรื่องปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเป็นการชั่วคราว อาทิ ปิดแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ชายทะเลหรือชายหาด และสวนสาธารณทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี แต่ปรากฏว่า ขณะนี้ยังคงมีประชาชนพากันมาออกกำลังกายที่สวนสาธารณะทุ่งนาเชยเป็นจำนวนมาก ซึ่งเรื่องเหล่านี้อาจส่งผลกระทบก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ หากเป็นเช่นนั้น จะส่งผลให้จังหวัดจันทบุรี ไม่สามารถปลดล็อคจาก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หรือประกาศเคอร์ฟิวได้ และกลับมาใช้ชีวิตหรือประกอบอาชีพได้ตามปกติดังเดิมได้ ซึ่งเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะปลดล็อคได้แล้ว จังหวัดจันทบุรี ขอให้อดทนอีกสักนิด พร้อมขอความร่วมมือทุกท่านใช้สถานที่บริเวณบ้านออกกำลังกายแทนการออกกำลังกายที่สวนสาธารณะ เพื่อแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวจันท์ เห็นความมุ่งมั่น พร้อมร่วมมือร่วมใจป้องกันภัยโควิด-19 ให้ปรากฏอย่างเด่นชัดแก่สายตาของสาธารณชน สามารถรักษาสถิติไม่มีผู้ติดเชื้อโควิดได้เช่นวันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือน ก็อาจมีโอกาสที่จังหวัดจันทบุรีได้รับการประกาศปลดล็อค แต่ในทางตรงกันข้าม หากไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชาวจันทบุรีและทำให้จังหวัดจันทบุรีหลุด เกิดมีตัวเลขผู้ติดเชื้อขึ้นมา ก็จะส่งผลทบโดยตรงกับชาวจันทบุรี การปลดล็อคจังหวัดอาจล่าช้าออกไป ทุกท่านจะไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เช่นปกติต่อไปอีกนาน ดังนั้น จึงขอความร่วมมือร่วมใจจากทุกท่าน ช่วยกันงดการมาใช้พื้นที่สวนสาธารณะเพื่อออกกำลังกาย จากมาตรการทางสังคม เพื่อให้จังหวัดจันทบุรีได้ปลดล็อคมาตรการป้องกันโรคติดต่อดังกล่าว ภายในสิ้นเดือนนี้
จังหวัดจันทบุรีจึงขอความร่วมมือประชาชนที่มาออกกำลังกายบริเวณสวนสาธารณะทุ่งนาเชย และสวนสาธารณะต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรี งดการออกกำลังกายเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และ การที่ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีให้ความร่วมมืออย่างดี ในการป้องกันแก้ไข เฝ้าระวังเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งจะส่งผลให้จังหวัดจันทบุรีได้รับการปลดล็อค มาตรการต่าง ๆ ลง เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติดีขึ้น แต่คงต้องเฝ้าระวัง ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อความปลอดภัยของประชาชนต่อไปตามมาตรการที่รัฐบาลจะออกมาโดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคม การรักษาความสะอาด การสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น

จรัล บรรยงคเสนา รายงาน  จ.จันทบุรี

Related posts