ข่าวเด่นประเด็นดัง-สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด(โรงรับจำนำ) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยช่วยเหลือประชาชนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด(โรงรับจำนำ) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยช่วยเหลือประชาชนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 เมษายน 2563 สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด(โรงรับจำนำ) ที่อยู่: เลขที่ 196/47, ถนนราชการดำเนิน, ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด, ปรับอัตราดอกเบี้ยช่วยเหลือประชาชนที่จำนำทรัพย์สิน ไม่เกิน 5,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.125 บาท/เดือน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19
นางสุติมา มูลศิริ กล่าวว่า สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อย หรือ โรงรับจำนำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแห่งเดียวในจังหวัดร้อยเอ็ด. ประชาชนที่มาใช้บริการสบายใจได้ว่าทางสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ)มีเงินทุนพร้อม และเพียงพอที่จะรองรับการให้บริการแก่ประชาชน อย่างแน่นอนโดยนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด หาเงินทุนหมุนเวียนให้กับสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ไว้แล้วจำนวนเงิน 170 ล้าน บาท

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด

Related posts