ข่าวเด่นประเด็นดัง-สง.ปรมน.ทร. มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และให้กำลังใจแก่บุคลากรโรงพยาบาลระยอง

สง.ปรมน.ทร. มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และให้กำลังใจแก่บุคลากรโรงพยาบาลระยอง
พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) พร้อมคณะ เข้าพบ นายแพทย์ ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง เพื่อมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ หน้ากากกันกระ เด็น (Face shield) 60 ชิ้น และถุงมือยางทางการแพทย์ 500 คู่ พร้อมทั้งยังได้กล่าวให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในยามวิกฤติเช่นนี้
และได้มอบเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือขนาดพกพา ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป ณ อาคารบูรพาทิศ ชั้น 12 โรงพยาบาลระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ภาพ/ข่าว ปชส.สง.ปรมน.ทร.
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน

Related posts