ข่าวเด่นประเด็นกึง-ผอ.สง.ปรมน.ทร. เยี่ยมกำลังพลสร้างขวัญกำลังใจแก่หน่วยในสังกัด พื้นที่จังหวัดระยอง

ผอ.สง.ปรมน.ทร. เยี่ยมกำลังพลสร้างขวัญกำลังใจแก่หน่วยในสังกัด พื้นที่จังหวัดระยอง
พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพลของหน่วยในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในยามวิกฤติเช่นนี้ อีกทั้งยังได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงด้านการประชา สัมพันธ์ ภารกิจของหน่วยงาน
โดยมี นาวาเอก อำนรรฆ ภมรพล รองผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง และกำลังพลในสังกัดให้การต้อนรับ ณ สำนักงานประสานภารกิจรักษาความมั่นคงจังหวัดระยอง ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ภาพ/ข่าว สง.ปรมน.ทร.
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน

Related posts