ข่าวเด่นประเด็นดัง-นักเรียนนายเรือรุ่น 78 มอบเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน บุคลากรทางการแพทย์

นักเรียนนายเรือรุ่น 78 มอบเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน บุคลากรทางการแพทย์
พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ นำคณะนักเรียนนายเรือรุ่นที่ 78 มอบเงิน จำนวน 50,000 บาท แก่พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อจัดซื้ออาหารกลางวันให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงาน ณ คลินิคไข้หวัด (ARI CLINIC) ในการเฝ้าระวังคัดกรองโรค โควิด 19 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
โดยพลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน กล่าวว่า บุคลากรทางการแพทย์ รพ.สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ฯ ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังคัดกรองโรค โควิด 19 นี้ หากต้องออกไปรับประทานอาหารนอกสถานที่ ชุดป้องกันเชื้อโรคที่สวมใส่อยู่นั้นจะต้องถูกทำลายทันที ทำให้สิ้นเปลืองเป็นอย่างมาก และในปัจจุบันชุดดังกล่าวยังขาดแคลนในสถานพยาบาลทั่วไป
การที่คณะนักเรียนนายเรือ รุ่นที่ 78 ได้นำเงินมามอบให้เพื่อจัดซื้ออาหารกลางวันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในวันนี้ นอกจากจะเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมกันแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ให้ผ่านพ้นไปได้อีกด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ รู้สึกซาบซึ้งในความมีน้ำใจและขอขอบคุณแทนบุคลากรทางการแพทย์ของ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทุกคนมา ณ โอกาสเดียวกันนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts