ข่าวเด่นประเด็นดัง-กฟผ สร้างความมั่นใจบุคลากรทางการแพทย์ รพ อาภากรฯ ปลอดภัยจาก โควิด 19

กฟผ สร้างความมั่นใจบุคลากรทางการแพทย์ รพ อาภากรฯ ปลอดภัยจาก โควิด 19
พลเรือโทเชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาย ในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง. ปรมน.ทร.) นำนายพัฒนา แสงศรีโรจน์ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมคณะเข้ามอบสิ่งของและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภารกิจต่าง ๆ ของทางโรงพยาบาล ได้แก่ ตู้ความดันเก็บสิ่งส่งตรวจประจุลบ 1 ตู้ ที่กดแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือแบบเหยียบ 5 ชุด และเจลแอล กอฮอล์ 5 แกลลอน
ซึ่งเป็นไปตามโครงการ “กฟผ.ร่วมใจต้านภัย COVID-19” เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความปลอดภัยในการรักษาผู้ป่วยมากขึ้น โดยมี พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ กล่าวว่า ด้วยความห่วงใยบุคคลากรทางการแพทย์ของกองทัพเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ญ และโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและมาเก็บตัวเพื่อรอดูอาการในพื้นที่สัตหีบ จากเชื้อไวรัสโควิด 19 กฟผ.จึงได้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ มามอบให้ในวันนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ของการก้าวผ่านเชื้อไวรัส โควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ไปด้วยกัน
ด้านนาวาเอก ชาญชัย สมบูรณ์ศักดิกุล รอง ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฯ กล่าวขอบคุณในนามของ ผอ.โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฯ ว่า ต้องขอขอบคุณในความมีน้ำใจของ กฟผ. ที่มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลฯ ในวันนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลฯ เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน ในการดูแลผู้เจ็บป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts