ข่าวเด่นประเด็นดัง-โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฉะเชิงเทรา ได้มาให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้กับเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครกู้ภัยฉะเชิงเทรา

*****โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฉะเชิงเทรา ออกหน่วยให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ให้กับอาสาสมัครกู้ภัยฉะเชิงเทรา
*****วันนี้ (25 เม.ย.63) ที่หน่วยกู้ภัยสมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฉะเชิงเทรา ได้มาให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้กับเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครกู้ภัยฉะเชิงเทรา โดยมีอาสาสมัครกู้ภัย ทยอยเข้ารับการตรวจอย่างต่อเนื่อง
*****ทั้งนี้เนื่องด้วยปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งอาสาสมัครกู้ภัยนั้น นับว่าเป็นด่านแรกในการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วย หรือผู้ได้รับบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุหรือจากการเจ็บป่วยต่างๆ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่อาจจะได้รับเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคได้ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฉะเชิงเทรา ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้นำทีมแพทย์ พยาบาล มาให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19
*****นายแพทย์วีระพงษ์ เพ่งวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฉะเชิงเทรา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอาสาสมัครกู้ภัยที่ต้องทำหน้าที่เข้าช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ได้รับบาดเจ็บต่างๆ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ จึงได้มาให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้โดยไม่เสียค่าบริการแต่อย่างใด ซึ่งเมื่ออาสาสมัครกู้ภัยที่ได้รับการตรวจไปแล้ว จะทราบผลภายใน 3 – 5 วัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งโทรไปแจ้งผลตรวจให้ทราบ

*****นอกจากนี้ระหว่างที่มีการตรวจ ทางโรงพยาบาลได้จัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ให้อาสาสมัครกู้ภัยที่เข้ารับการตรวจ ยืนห่างกัน 1 – 2 เมตร เพื่อความปลอดภัยในการป้องกันโรคระบาดดังกล่าว

Related posts