ข่าวเด่นประเด็นดัง-ปราจีนบุรี-พิธีถวายราชสดุดี วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ปราจีนบุรี-พิธีถวายราชสดุดี วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันนี้ 25 เมษายน 2563 เวลา 8:30 น ที่ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมณฑลทหารบกที่ 12 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนาย รณรงค์ นครจินดา นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมพิธี ถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงพระราชสมภพ เมื่อปีพุทธศักราช 2498 พระองค์ทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถอย่างล้ำเลิศ มีพระอัจฉริยภาพและฝีพระหัตถ์ในทางการรบและเชี่ยวชาญในอาวุธทุกชนิด ตรากตรำพระวรกายในการศึกสงครามตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ โดยมิได้ว่างเว้นนับตั้งแต่พระชนมายุ 16 พรรษาทรงสามารถขับไล่กองทัพพระยาจีนจันตุจนแตกพ่ายไป ปีพุทธศักราช 2124 ทรงแสดงแสนยานุภาพในการยกกองทัพเข้าตีเมืองคังที่ตั้งอยู่บนเขาสูงและได้รับชัยชนะอย่างง่ายดาย จนถึงปีพุทธศักราช 2127 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแครง ว่าตั้งแต่วันนี้กรุงศรีอยุธยาขาดทางไมตรีกับกรุงหงสาวดี มิได้เป็นมิตรกันดังแต่ก่อนต่อไป ถือเป็นการประกาศอิสรภาพของไทยหลังจากประกาศอิสรภาพแล้วก็ได้กรีฑาทัพเข้าสู่ชานเมืองหงสาวดีและรวบรวมคนไทยกลับมาได้ ทั้งยังสามารถใช้พระแสงปืนยาวยิงข้ามแม่น้ำสโตงถูกแม่ทัพของพม่าที่ติดตามมาซึ่งนั่งอยู่บนคอช้างจนเสียชีวิตทำให้พม่าถอยกลับไป จะถึงปีพุทธศักราช 2129 พระเจ้านันทบุเรงยกทัพใหญ่มาล้อมกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้วิจารณญาณลำเลิศวางแผนป้องกันเมืองโดยการจัดกองโจรออกตัดการลำเลียงเสบียงและออกไปตีปล้นข้าศึกเพื่อไม่ให้ข้าศึกมีเวลาพักผ่อน พม่าได้ล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่นานถึง 5 เดือนแต่ไม่สามารถเข้าตีได้จึงได้ถอยทับกลับไป กรุงศรีอยุธยาว่างสึกได้เพียง 3 ปีจนร่วงถึงพุทธศักราช 2133 สมเด็จพระนเรศวรขึ้นครองราชพระเจ้านันทบุเรงจึงยกทัพเข้าตีกรุงศรีอยุธยาครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งและในครั้งนี้สมเด็จพระนเรศวรทรงได้เปลี่ยนยุทธวิธีการรบจากการตั้งรับมาเป็นฝ่ายรุกด้วยพระองค์ยกกองทัพไปตั้งรับที่ลำน้ำท่าคอย และหลอกล่อให้กองทัพพม่าลูกไล่เข้าไปในวงล้อมที่พระองค์วางทับรออยู่ ซึ่งผลของการรบทางน้ำพระยาผู้การตายในที่รบพญาพระสิงห์ถูกจับตัว ส่วนพระมหาอุปราชาถอยหนีไป ในปีพุทธศักราช 2148 พระเจ้าอังวะมีอำนาจขึ้นจึงขยายอาณาเขตเข้ามาทางแคว้นไทยใหญ่สมเด็จพระนเรศวรยกทัพไปยังเมืองหลวงแต่จงประชวรหนักจนสมเด็จจนเสด็จสวรรคตเมื่อเดือน 6 ขึ้น 8 ค่ำปีมะเส็งพุทธศักราช 2548 พระชนมายุ 50 พรรษา อยู่ในราชสมบัติ 15 ปี
จากวันนั้นถึงวันนี้แม้พระองค์จะได้ เสด็จสวรรคตมานานกว่า 415 ปีแล้วก็ตาม พสกนิกรชาวไทยทั้งมวลต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านที่ทรงพระปรีชาสามารถกล้าหาญเด็ดเดี่ยวขับไล่ อริราชศัตรู ตลอดพระชนม์ชีพ เพื่อสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย และเป็นมหาวีระกรรม ที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยตราบจนถึงทุกวันนี้////////////////

ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี

Related posts