ข่าวเด่นประเด็นดัง-นักธุรกิจมุกดาหาร มอบถุงยังชีพช่วยชาวบ้าน 4 หมู่ ของอำเภอหว้านใหญ่

มุกดาหาร- นักธุรกิจจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับนายอำเภอหว้านใหญ่ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้านจำนวน 4 หมู่ บ้าน ของอำเภอหว้านใหญ่ และเทศบาลเมืองมุกดาหาร มอบให้ อสม. แจกเจลแอลกอฮอล์ตามบ้านในชุมชนทั้ง 34 ชุมชน
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ นายอำเภอหว้านใหญ่ ร่วมกับ นายสุทิน วิศรุตมัย ผู้จัดการท่าทรายสมบูรณ์ธารา และครอบครัววิศรุตมัย (ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคถุงยังชีพ ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนอำเภอ หว้านใหญ่ ผู้ได้รับผลกระทบวิกฤตโควิด-19 โดยมีการประสาน กับผู้นำชุมชนในการสำรวจผู้ได้รับความเดือดร้อน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันตำบลบางทรายน้อย กำนันตำบลชะโนด กำนันตำบลป่งขาม และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมมอบถุงยังชีพ ประกอบด้วย บ้านบางทรายใต้ หมู่ 11 ตำบลบางทรายน้อย จำนวน 80 ถุง บ้านพาลุกา หมู่ 4 ตำบลชะโนด จำนวน 240 ถุง บ้านชะโนด หมู่ 2 ตำบลชะโนด จำนวน 112 ถุง บ้านไผ่ล้อม หมู่ 7 ตำบลป่งขาม จำนวน 80 ถุง และ มอบให้อำเภอหว้านใหญ่ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆอีก 50 ถุง วมสิ่งของ 562 ถุง มูลค่าถุงละ 400 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 224,800 บาท ทั้งนี้ ประชาชนผู้รับมอบถุงยังชีพ มีความซาบซึ้งใจ และขอบคุณน้ำใจของคนไทยในการช่วยเหลือกันยามวิกฤตนี้
ขณะเดียวกันเทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมมอบแอลกอฮอล์เจลให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 34 ชุมชน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมอบหมายให้ อสม.เดินเคาะประตูบ้านแจกให้ทุกครัวเรือน
และในโอกาสนี้ นายอดุล ศิริมันต์ หน.ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ในฐานะคณะทำงาน ศปถ.เทศบาลเมืองมุกดาหาร ได้ทำการพบปะพูดคุยรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การขับขี่รถจักรยานยนต์ ต้องสวมใส่หมวกนิรภัย 100% ทุก ๆ คนทุก ๆ ครั้ง กับประธานชุมชน และให้ประธานชุมชนทุก ๆ คน ไปขยายผลกับพี่น้องประชาชนทางหอกระจายข่าวหรือทางเสียงตามสายในชุมชนต่อไป..
**************************
อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร

Related posts