ข่าวเด่นประเด็นดัง-จังหวัดจันทบุรีจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถและแสดงความจงรักภักดี

จังหวัดจันทบุรีจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถและแสดงความจงรักภักดีท่ามกลางการเว้นระยะความปลอดภัย Social distancing ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันนี้ ( 25 เม.ย.63 ) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้แทนสังกัดกระทรวง 33 หน่วยงาน ในจังหวัดจันทบุรีร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะต่อพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ท่ามกลางการเว้นระยะความปลอดภัย Social distancing ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอนันต์ต่อแผ่นดินประเทศสยาม ทรงกอบกู้เอกราชชาติสยามจากการเป็นเมืองขึ้นของพม่าในสมัยอยุธยา ทรงยอมเสียสละและอดทนต่อการเป็นตัวประกันแลกเปลี่ยน ฝึกปรือฝีมือและตำราพิชัยยุทธ เมื่อได้รับอิสรภาพกลับมาประเทศสยามได้รวบรวมไพล่พล และประกาศอิสรภาพหลังจากถูกกดขี่ข่มเหงจากเจ้าผู้ครองนครพม่า ทรงกระทำยุทธหัตถีจนชนะพระมหาอุปราชผู้สำเร็จราชการกรุงหงสาวดี และทำศึกสงครามต่อเนื่องหลายครั้งจนชนะพม่าอย่างเด็ดขาดในสมัยนั้น ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรม ประชาชนอยู่ดีมีสุข
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเสด็จสวรรคตเนื่องจากทรงพระประชวรในขณะยกทัพไปทำศึกที่เมืองห้างหลวง ปีมะเส็ง พุทธศักราช 2148 เดือน 6 ขึ้น 8 ค่ำในขณะพระชนมายุ 50 พรรษา รัฐบาลไทยโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดให้ทุกวันที่ 25 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และให้ประกอบรัฐพิธี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เชิดชูพระเกียรติคุณ พระปรีชาสามารถที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ตราบเท่าทุกวันนี้ แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts