ข่าวเด่นประเด็นดัง-ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เชิญผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี ร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทาง และเตรียมออกมาตรการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เชิญผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี ร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทาง และเตรียมออกมาตรการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ภายหลังจากที่มาตรการต่าง ๆ ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีระยะเวลาสิ้นสุดลงในวันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายนริศ นิรามัยวงศ์ ปลัดจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบการในจังหวัดชลบุรี ร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางและเตรียมออกมาตรการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติภายหลังจากที่มาตรการต่าง ๆ ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีระยะเวลาสิ้นสุดลงในวันที่ 30 เมษายน 2563
ในการประชุมหารือในครั้งนี้ได้เชิญผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากการออกมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการโรงแรม แหล่งท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า ตลาด ร้านอาหารเครื่องดื่ม ร้านสปา ร้านนวด ร้านสถานเสริมความงาม ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต สนามกอล์ฟ สถานที่ออกกำลัง รวมถึงสวนสาธารณะต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ซึ่งจะมีระยะเวลาสิ้นสุดลงในวันที่ 30 เมษายน 2563 นี้ ดังนั้นจึงต้องมีการหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมให้สถานประกอบกิจการต่าง ๆ ได้กำหนดมาตรการหรือแนวปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งแนวทางที่ได้หารือในวันนี้ ต้องสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการในระดับประเทศด้วย
ด้านสาธารณสุขจังหวัด โดยนายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้สรุปสถานการณ์ผู้ติดเชื้อสะสมในพื้นที่ ขณะนี้มียอดสะสม 87 ราย รักษาหาย 64 ราย เสียชีวิต 2 ราย และอยู่ระหว่างการรักษา 21 ราย โดยพื้นที่ที่มีผู้ป่วยสูงสุดอยู่ที่อำเภอบางละมุง ซึ่งทางสาธารณสุขยืนยันว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ได้ดี และจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่พบในแต่ละวันสามารถสอบสวนโรคและหาผู้สัมผัสใกล้ชิดได้ครบทุกราย และหากสามารถควบคุมการแพร่เชื้อของเคสยืนยันทั้งหมดได้ เชื่อว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่จะดีขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ของจังหวัดชลบุรี ประกอบกับนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้เสนอมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดว่า ทาง อบจ. ได้ให้องค์กรปกครองท้องถิ่น เร่งสำรวจจำนวนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อจัดสรรงบประมาณให้ความช่วยเหลือ เบื้องต้นทาง อบจ. ได้เตรียมงบประมาณในส่วนนี้ไว้ 200 ล้าน เนื่องจากคาดการว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่า 3 แสนครัวเรือน
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ยังได้กล่าวอีกว่า ทุก ๆ มาตรการที่จังหวัดได้มีคำสั่งออกมานั้น เพื่อดูแลสุขอนามัยของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งแน่นอนว่าต้องกระทบถึงการใช้ชีวิตของประชาชน และการประกอบกิจการของหลาย ๆ ส่วน ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการที่ผ่านมา และหลังจากนี้การดำเนินการต่าง ๆ ต้องให้เกิดความสมดุลทั้งเรื่องสุขภาวะและเศรษฐกิจ ภายใต้ทิศทางของประเทศด้วย ขอให้ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนในทุก ๆ เรื่อง ให้แจ้งต่อองค์กรปกครองท้องถิ่น หรืออำเภอ และย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ซึ่งผลจากการประชุมวันนี้จะมีความชัดเจน หลังจากส่วนกลางได้กำหนดแนวทางในระดับประเทศ และจังหวัดได้กำหนดแนวทางที่มีความสอดคล้องกับนโยบาย และสถานการณ์ในพื้นที่ได้คลี่คลายลง และจะได้แจ้งให้ประชาชนรับทราบต่อไป

รุ่งรัตน์ สุบินตัน ชลบุรี

Related posts