เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ส่งมอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ผ่านนายอำเภอบ้านม่วง ช่วยเหลือผู้กักตัว

เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ส่งมอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ผ่านนายอำเภอบ้านม่วง ช่วยเหลือผู้กักตัว

 

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.65 เวลา 14.00 น. – 16.00 น. นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอบ้านม่วง พร้อมด้วย นายไทยสมุทร จันทร์ทองสุข ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และ นายวันชนะ ดวงจันทร์ทิพย์ ปลัดอำเภอ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อำเภอบ้านม่วงที่ 12 กำนันตำบลห้วยหลัว กำนันตำบลม่วง และ ผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมกัน มอบถุงอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบให้กับประชาชน ผ่านผู้แทนของครัวเรือนที่กักกันตัวในพื้นที่ตำบลห้วยหลัว 13 ราย และ ตำบลม่วง 50 ราย ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ช่วยเหลือประชาชนที่กักกันตัว ซึ่งต้องอยู่ในที่พัก มีความเป็นอยู่ยากลำบาก ให้สามารถดำรงชีวิตได้ในห้วงกักกันตัว

นอกจากนี้ นายอำเภอบ้านม่วง ได้พบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ พร้อมเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 และ รณรงค์ให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามมาตรการ โดยอำเภอบ้านม่วง ได้เตรียมปรับรูปแบบการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ชุมชน ตามสภาพความพร้อมของประชาชน และ ในกรณีที่มีผู้ป่วยติดเตียง หรือ ผู้สูงอายุ มีข้อจำกัดซึ่งไม่สามารถเดินทางมารับบริการในชุมชนได้ นายอำเภอบ้านม่วง พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะนำบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปให้บริการที่บ้านด้วยตนเอง เพื่อให้บริการวัคซียเข้าถึงประชาชนทุกคน สร้างความปลอดภัยลดความรุนแรงจากการติดเชื้อให้กับประชาชนอำเภอบ้านม่วง

 

///

ก้อง มหานคร /รายงาน  สุรินทร์

Related posts