ข่าวเด่นประเด็นดัง-ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมชมรมภริยาฯ มอบอุปกรณ์ป้องกัน โควิด-19 “สมาคมภรรยาทหารเรือ”

ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมชมรมภริยาฯ มอบอุปกรณ์ป้องกัน covid-19 สมาคมภรรยาทหารเรือ ต่อสู้กับวิกฤติไวรัส COVID-19
วันนี้ 24 เม.ย.63 พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 จังหวัดชลบุรี ร่วมกับชมรมภริยาทหารเรือทัพเรือภาคที่ 1 โดยคุณสุนันท์ สมานรักษ์ ประธานชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ มอบอุปกรณ์ป้องกัน Covid-19 ให้กับสมาคมภริยาทหารเรือ โดย นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมา คมภริยาทหารเรือ มอบหมายให้ คุณฉันทลักษณ์ ณ บางช้าง อุปนายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับและรับมอบอุปกรณ์สำหรับป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า covid-19 ในครั้งนี้
ประกอบด้วย หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค(Face shield) 300 ชิ้น หน้ากากอนามัยแบบผ้า 400 ชิ้น และน้ำยาแอลกอ ฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือขนาด 100 ซีซี 200 ขวด และขนาด 250 ซีซี. 50 ขวด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นสาธาร ณประโยชน์ของสมาคมภริยาทหารเรือในการต่อสู้กับวิกฤติไวรัส COVID-19 ณ สมาคมภริยาทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ภาพ/ข่าว กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน

Related posts