ข่าวเด่นประเด็นดัง-สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด จ.จันทบุรี แจกเงินให้สมาชิกรายละ 5,000บาท !!!

สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด จ.จันทบุรี แจกเงินให้สมาชิกรายละ 5,000 กับ พร้อมข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช ปุ๋ย ให้สมาชิก 350 คน แบ่งเบาภาระครอบครัวสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการขายสินค้าทางการเกษตรเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

วันนี้ ( 24 เม.ย.63 ) ที่สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด อ.สอยดาว จ.จันทบุรี นายวินนา ศรีสงคราม ประธานสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด , นายขวัฒน์ ฉมังลาภ ปลัดอาวุโส อ.สอยดาว ร่วมแจกเงิน 5,000 บาท, ข้าวสารถุงละ 15 กก. , ไข่ไก่ 1 แผง , น้ำมันพืช , สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งปุ๋ยชีวภาพให้สมาชิกทุกราย รวมทั้งสิ้น 350 คนหรือ 350 ครัวเรือน ท่ามกลางการจัดระเบียบ Social distancing เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด 19ตั้งแต่จัดที่นั่งให้ห่างกันคนละ 2 เมตรเป็นอย่างน้อย การคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิของผู้มารับแจกก่อนเข้าไปยังหอประชุมของสหกรณ์ ทั้งหมดดำเนินไปด้วยความดีใจของสมาชิกแต่ละรายที่มารอรับแจกตั้งแต่ก่อนเริ่มพิธีมอบสิ่งของกับเงินรายละ 5,000 บาท โดยใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จ ทั้งนี้สมาชิกบางรายถึงกับฉีกซองบรรจุเงิน นำมาออกนับด้วยความตื่นเต้นและตื้นตันใจ
นายวินนา ศรีสงคราม ประธานสหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด เปิดเผยต่อ การแจกเงินกับอาหารหรือแม้แต่ปุ๋ยไม่จบแค่นี้หากความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์โคนมสอยดาวยังเดือดร้อนอีกเพราะได้รับผลกระทบจากการขายสินค้าทางการเกษตร รวมทั้งจากสถานการณ์ภัยแล้งที่ทำให้ผลผลิตเสียหาย ก็จะแจกต่อไป ซึ่งขณะนี้สมาชิกสหกรณ์โคนมสอยดาวขาดรายได้เนื่องจากอยู่ในช่วงโรงเรียนปิดเทอม น้ำนมที่ขายได้ให้สหกรณ์จึงขายได้ไม่เต็มที่ เงินทั้งหมดกับสิ่งของที่นำมาแจก เป็นเงินของสหกรณ์ที่มีกว่า 45 ล้านบาท สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของเงินก้อนนี้ เมื่อมีปัญหาจึงต้องช่วยเหลือกันไป จนกว่าปัญหาโควิด-19 กับปัญหาความแห้งแล้งจะคลี่คลาย ที่สำคัญอยากให้ทุกสหกรณ์ทั่วประเทศนำวิธีนี้ไปใช้ เพราะสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อนำเงินมารวมกันแล้ว มีมากกว่างบประมาณแผ่นดินเสียอีก
ในเรื่องเดียวกัน นายประเสริฐ สร้อยจิตร อายุ 43 ปี สมาชิกของสหกรณ์โคนมสอยดาว อยู่บ้านเลขที่ 466 หมู่ 3 ต.ทับช้าง อ.สอยดาว หนึ่งในผู้มารับแจก เปิดเผยว่า เดือดร้อนมานานนับเดือน ตั้งแต่โควิด-19 เริ่มระบาด รู้สึกดีใจที่ได้รับแจก และโครงการนี้ที่สหกรณ์โคนมสอยดาวทำ เป็นโครงการที่ดีมาก

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts