ข่าวเด่นประเด็นดัง-สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ตรวจเยี่ยมโรงทานคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก

นครนายก สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ตรวจเยี่ยมโรงทานคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก
ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขาในสมเด็จพระสังฆราชฯ ที่เมตตาเดินทางมาเยี่ยมโรงทานคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก พร้อมมอบสิ่งของให้ตัวแทนผู้นำชุมชนเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ท่านเจ้าประคุณพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราชฯ พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงทานคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก โดยมีพระเทพรัตนมุนี เจ้าคณะภาค 12 พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก และคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก สำนักพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ให้การต้อนรับ โดยมีพระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
ตามที่เจ้าประคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้มีพระดำริให้คณะสงฆ์ทุกจังหวัดได้จัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19)จังหวัดนครนายกโดยการนำของพระราชพรหมคุณเจ้าคณะจังหวัดนครนายก
นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้ร่วมกันจัดตั้งโรงทานประจำศูนย์ต่างๆของแต่ละอำเภอ จำนวน 5 แห่งดังนี้
1.โรงทานวัดอุดมธานี พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครนายก
2.โรงทานวัดพรหมหาจุฬามณี อำเภอเมืองนครนายก
3.โรงทานวัดช้าง อำเภอบ้านนา
4.โรงทานวัดฝั่งคลอง อำเภอปากพลี
5.โรงทานวัดประสิทธิเวช อำเภอองครักษ์
โดยให้คณะะสงฆ์ทุกอำเภอ ร่วมกับนายอำเภอแต่ละอำเภอ ร่วมกันจัดให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ จึงขอความร่วมมือ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชน,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ได้ออกสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่และเป็นตัวแทนนำสิ่งของไปมอบให้ผู้ป่วย,ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นการป้องกันการชุมนุมและการรวมตัวของผู้คนจำนวนมาก ตามนโยบายของจังหวัดนครนายก

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts