ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลห้วยโป่ง มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวในหมู่บ้าน

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลห้วยโป่ง มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวในหมู่บ้าน


เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 .ที่ผ่านมาทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดยนางแสงเทียน พราวเพลิดพลี้ง กำนันตำบลห้วยโป่ง ได้นำถุงยังชีพจำนวน 51 ชุด นำไปแจกจ่ายช่วยเหลือให้แก่ผู้ติดเชื้อและผู้ที่กักตัวภายในหมู่บ้านในตำบลห้วยโป่งจำนวน 51 ครัวเรือน หลังจากที่ได้ทำการปิดหมู่บ้านไม่ให้เดินทางออกนอกพื้นที่เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -2019) ตามคำสั่งของนายพงษ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 68 /2565 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
ในส่วนสถานการณ์การระบาด ศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน ( ศปก.จ.มส.)แจ้งมาว่าวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 (เวลา 11.00 น.) สถานการณการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ ( 2565 มีดังนี้ผู้ป่วยยืนยันสะสม (ตรวจด้วยวิธี RT-PCR) 650 ราย เสียชีวิตสะสม 7 ราย (1.08 %) รักษาหายแล้ว 526 ราย (80.92%) ยังอยู่ระหว่างรักษา 117 ราย (18%) มีอาการเล็กน้อย 108 ราย ปานกลาง 7 ราย รุนแรง 2 ราย รักษาอยู่ที่โรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม 40 ราย และแยกกักตนเองที่บ้าน (HI) 77 ราย ผู้ป่วยเข้าข่ายสะสม (ตรวจด้วย ATK) 3,680 ราย รักษาหายแล้ว 2,312 ราย (62.83%) ยังอยู่ระหว่างรักษา 1,368 ราย (37.17%) รักษาอยู่ที่โรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม 5 ราย รักษาอยู่ที่ศูนย์ (แยกกักโรคชุมชน(CI) 87 ราย และแยกกักตนเองที่บ้าน (HI) 1,276 ราย วันนี้ มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR 49 ชุด พบเชื้อ 19 ราย อยู่ที่อำเภอสบเมย 6 ราย อำเภอเมือง 3 ราย อำเภอปาย 3 ราย อำเภอแม่ลาน้อย 3 ราย อำเภอแม่สะเรียง 2 ราย และอำเภอขุนยวม 2 ราย ตรวจด้วย ATK 559 ชุด ผลบวก 174 ราย อยู่ที่อำเภอเมือง 38 ราย อำเภอแม่ลาน้อย 38 ราย อำเภอแม่สะเรียง 36 ราย อำเภอปางมะผ้า 20 ราย อำเภอปาย 16 ราย อำเภอสบเมย 16 ราย และอำเภอขุนยวม 10 ราย
เกียรติศักดิ์ รักสัตย์ / เกียรติยศ รักสัตย์ ทีมข่าวภูมิภาคประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน CR.กำนันตำบลห้วยโป่ง

Related posts