ข่าวเด่นประเด็นดัง-ทหาร ตำรวจ อส.สมาชิกกู้ภัย ร่วมกันจัดระเบียบ ประชาชนที่รับข้าวกล่อง จ.จันทบุรี

ทหาร ตำรวจ อส.สมาชิกกู้ภัย ร่วมกันจัดระเบียบ ประชาชนที่รับข้าวกล่อง ที่สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถาน จังหวัดจันทบุรี แบ่งเบาภาระค่าใช้จากผลกระทบโควิด -19

ที่สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถาน จังหวัดจันทบุรี ทหารจาก มทบ.19 สารวัตรทหารเรือ กอ.รมน. ตำรวจ/ /อส.และอาสาสมัครกู้ภัยสว่างกตัญญูธรรมสถาน จังหวัดจันทบุรีได้ช่วยกันจัดระเบียบประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เดินทางมารับข้างกล่องสำเร็จรูปโดยมีการเว้นระยะห่าง Social distancing ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเป็นระเบียบ เรียบร้อย มีเจ้าหน้าที่ให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกคนที่เข้ารับอาหาร โดยครั้งนี้ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ นายเซ้ง ปิยะธรรมวุฒิกุล นายกสมาคมตังเอ็งสว่างกตัญญูธรรมสถานจังหวัดจันทบุรี รองเสนาธิการ มทบ.19นายอำเภอเมืองและผู้นำองค์กรภาคเอกชนร่วมแจกข้างกล่องแก่ประชาชน ทั้งนี้สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจังหวัดจันทบุรีจะแจกข้าวกล่องที่มีจิตอาสาสมาชิกกู้ภัยสว่างกตัญญูร่วมกันปรุงอาหารแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทุกวันเวลา 16.00 น.วันละ 1,200 กล่องไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน ขณะที่ข้อมูลจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) จังหวัดจันทบุรีดีขึ้นตามลำดับ ผู้ป่วยที่เคยพบ 3 ราย หายเป็นปกติกลับบ้านไปนานแล้ว และ ยังไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตัวเลขผู้ติดชื้อเป็น ศูนย์ ต่อเนื่องเกิน 20 วันแล้ว และการเฝ้าระวังได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี เช่นเดียวกันกับ น้ำใจของผู้ที่มีความพร้อม คนไทย ไม่ทิ้งกัน ยังหลั่งไหลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบด้วยการแจกถุงยังชีพ อาหารปรุงสำเร็จ และสิ่งของจำเป็นแก่การดำรงชีวิต มีให้เห็นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งจังหวัดจันทบุรีภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts