ข่าวเด่นประเด็นดัง-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบสิ่งของพระราชทาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้คัดกรองเชื้อโควิด-19

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบสิ่งของพระราชทาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้คัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ป้องกันการติดโรคโควิด-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์
วันนี้ ( 24 เม.ย.63 ) ที่โถงชั้น 2 อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนบุคลกรทางด้านสาธารณสุขในจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ กล่องใสทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า สำหรับครอบบริเวณศีรษะผู้ป่วยเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะที่แพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ทำการรักษา แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และ โรงพยาบาลในสังกัดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดจันทบุรี รวม 32 ชุด สร้างความปลาบปลื้ม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts