ข่าวเด่นประเด็นดัง-เทศบาลตำบลเกาะขวาง ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ออกสำรวจชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เตรียม

เทศบาลตำบลเกาะขวาง ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ออกสำรวจชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เตรียมหาทางเยียวยาช่วยเหลือผู้ตกหล่นพลาด 5,000 บาท
วันนี้ ( 24 เม.ย.63 ) ที่วัดอ่างหิน ต.เกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี นายประยุทธ์ วาสนาวิน นายกเทศบาลตำบลเกาะขวาง พร้อมด้วย นางสาวสุปราณี กลีบสุวรรณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลเกาะขวาง / นาย ร่มโพธิ์ ใจภักดี ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.เกาะขวาง ได้นำ อสม.เจ้าหน้าที่เทศบาล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ออกเดินแจกเจลแอกอฮอล์ล้างมือ และ แบบสำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบบเคาะประตูบ้าน เพื่อลดความแออัดของประชาชนที่จะไปลงทะเบียน Social distancing เว้นระยะห่างทางสังคม และสาธารณสุขรัดกุม รอบครอบ เป็นการอำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่ เพื่อเตรียมการเยียวยา ช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 3 บ้านศาลหิน ต.เกาะขวาง ที่มี 1,300 ครัวเรือน เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่เป็นลูกจ้างสถานบริการ อาชีพรับจ้างทั่วไป ผู้ที่มีความยากลำบากในการประกอบอาชีพ ฐานะยากจน เป็นกลุ่มผู้มีอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคม และอาชีพอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งบางคนไม่ได้รับเงินเยียวผู้ได้รับผลกระทบ 5,000 บาท จากการลงทะเบียนโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ซึ่งเทศบาลและผู้ใหญ่บ้านจะได้มีข้อมูลในการช่วยเหลือ ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา

ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts