ข่าวเด่นประเด็นดัง-โรตารียังคงร่วมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง

โรตารียังคงร่วมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง
สโมสรโรตารี มิตรภาพ สัตหีบ ภาค 3340 โรตารี่สากล พร้อมแม่บ้านนักเรียนจ่าทหารเรือ รุ่น 19 ยังคงเดินหน้ามอบอา หารมื้อเย็นสุดอร่อยให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ ปฏิบัติหน้าที่สู้ภัยโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง
น้ำใจของสโมสรโรตารี มิตรภาพ สัตหีบ ภาค 3340 โรตารีสากล นำโดย นายก จิรนันท์ ธรรมรงค์ นายกสโมสรโรตารี มิตรภาพ สัตหีบ ,ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค แพรทอง สินชู, นายกรับเลือก รัมภาพรรณ์ อินมะโรง และสมาชิกสโมสรโรตา รี่ มิตรภาพ สัตหีบ ยังคงเดินหน้านำอา หารพร้อมเครื่องดื่มและขนมหวาน มามอบให้กับคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิตติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และสิ่งสำคัญบุคลากรทางการแพทย์ไม่ต้องเสียเวลาออกไปรับประทานอาหารนอกสถานที่ขณะดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยอีกด้วย
โดยในวันนี้ 23 เม.ย.63 พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผอ.รพ.สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ได้มอบหมายให้ นาวาเอก เรวัตร กิจณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ และนาวาเอก พัลลภ สุภากรณ์ หน.กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นผู้แทนรับมอบอาหารมื้อเย็นดังกล่าว พร้อมกล่าวขอบคุณด้วยความตื้นตันใจในมิตรภาพและมิตรไมตรีที่ได้มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ฯ มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังดู แลรักษาผู้เจ็บป่วยหากต้องออกไปรับประทานอาหารนอกสถานที่ ชุดป้องกันเชื้อโรคที่สวมใส่อยู่นั้นจะต้องถูกทำลายทันที จะทำให้สิ้นเปลืองเป็นอย่างมาก และในปัจจุบันชุดดังกล่าวยังขาดแคลนในสถานพยาบาลทั่วไปอีกด้วย การที่มีผู้ใจบุญและมีจิตอาสาอันเป็นกุศลนำอา หารมื้อเย็นมามอบให้รับประทาน นอก จากจะเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมกันแก้ ไขปัญหาวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ในครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ของ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ รู้สึกซาบซึ้งในความมีน้ำใจและขอขอบ คุณในความมีน้ำใจนี้เป็นอย่างยิ่ง
พร้อมกันนี้ต้องขอขอบคุณพันจ่าเอกหญิง จรรยา สถาวร ที่ได้ประสานและนำผู้มีจิตอาสาและผู้ใจดีได้นำอาหารมามอบให้ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ ฯ จนได้มีอาหารอร่อยและมีคุณภาพได้รับประทาน ในขณะปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts