ข่าวเด่นประเด็นดัง-กิจกรรมตลาดนัดการเกษตรต้านภัยโควิด-19

กิจกรรมตลาดนัดการเกษตรต้านภัยโควิด-19

เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับอำเภอจัดกิจกรรมเปิดตลาดนัดการเกษตร ต้านภัยโรคโควิด -19 ส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรในห้วง พรก.ฉุกเฉิน
นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับนายธนูศักดิ์ เสมอภาค นอภ. ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดเพื่อการเกษตรต้านภัยโควิด-19 ขึ้น ณ.หน้าสำนักงานเกษตรอำเภอลืออำนาจ ซึ่งมีเกษตรกรนำพืชผลทางการเกษตรมาจำหน่ายให้กับสมาชิกเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ในการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคอันรายจากเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ได้หันมาปลูกพืชผักที่ปลอดสารพิษเพื่อในการใช้รับประทานส่วนที่เหลือต้องนำเอามาจำหน่ายให้กับสมาชิกเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่เทศบาลลืออำนาจและในพื้นที่ใกล้เคียงจะได้รับประทานสินค้าพืชผักที่ปลอดสารพิษและยังได้พืชผักที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและบุคคลทั่วไป ตลาดนัดดังกล่าวในเบื้องต้นจะเปิดจำหน่ายเพียง 2 วันคืออังคารและวันพฤหัสบดีนอกจากนั้นยังมีการสาธิตและการเพาะหัดฟาง ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุขอำเภอ รพ.ประจำอำเภอ มาคัดกรองนะนำตลอดการสาธิตในการป้องกันและต้านภัยจากโรคโควิด -19 อีกด้วย

นายคู่ บุญมาศ  ข่าว / ภาพ จ. อำนาจเจริญ 23/4/63

Related posts