นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลาลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชนผู้เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม3ป้องกันไวรัสโควิด–19

ผู้ประกาศ…..นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลาลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชนผู้เข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม3ป้องกันไวรัสโควิด–19


เทปข่าว…..เมื่อเวลา11.30น.วันที่18ก.พ.2565ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดอ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างศิลา พนักงาน ข้าราชการ ตลอดจนผู้นำท้องที่ตำบลบ้านปึก ได้เข้าอำนวยความสะดวกและให้กำลังใจ กับประชาชนผู้เดินทางเข้ามารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 เพื่อเป็นการป้องกันไวรัสโควิด – 19 ที่ยังมีการแพร่ระบาด แต่ยอดผู้เสียชีวิต ลดน้อยลง ซึ่งประชาชนได้ให้ความสนใจ เดินทางมาฉีดอย่างต่อเนื่อง
สืบเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ยังพบว่าการระบาดของไวรัสโควิด – 19 มีการแพร์ระบาดอย่างต่อเนื่องที่มีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ต่างๆ เช่น เดลต้า โอมายครอน และเกิดจากคลัสเตอร์สถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งที่มีประชาชนรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะมีการฉีดครบ 2 เข็มแล้ว แต่เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันมากขึ้น ทางรัฐบาล จึงได้จัดให้มีการฉีดเข็มกระตุ้นเข็ม 3 ทำให้ทางเทศบาลเมืองอ่างศิลา มีการดำเนินการขึ้น ซึ่งในวันนี้เป็นส่วนของตำบลบ้านปึก จำนวน 1,200 คน วิศาล///ชลบุรีปู0990538466

Related posts