ข่าวเด่นประเด็นดัง-เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา รับมอบน้ำดื่มจากสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม เวลโกรว์ ภายใต้โครงการ “ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างความอุ่นใจ ต้านไวรัสโควิด -19” วันนี้ (23 เม.ย. 63) ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นางจิรพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา รับมอบน้ำดื่มจาก นายทศพล เดชาชาติวงศ์ ณ อยุธยาผู้จัดการบริษัท IWRM จำกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม เวลโกรว์ , บริษัทเวลโกรว์ อินดัสทรีส์ จำกัด , บริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด บริจาคน้ำดื่มขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 3,600 ขวด ภายใต้โครงการ “ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างความอุ่นใจ ต้านไวรัสโควิด -19” ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติภารกิจ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ต่อไป

เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา รับมอบน้ำดื่มจากสำนักงานนิคมอุตสาหกรรม เวลโกรว์ ภายใต้โครงการ “ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างความอุ่นใจ ต้านไวรัสโควิด -19”
วันนี้ (23 เม.ย. 63) ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นางจิรพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา รับมอบน้ำดื่มจาก นายทศพล เดชาชาติวงศ์ ณ อยุธยาผู้จัดการบริษัท IWRM จำกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม เวลโกรว์ , บริษัทเวลโกรว์ อินดัสทรีส์ จำกัด , บริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์ รีซอร์ส แมนเนจเม้นท์ จำกัด บริจาคน้ำดื่มขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 3,600 ขวด ภายใต้โครงการ “ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างความอุ่นใจ ต้านไวรัสโควิด -19” ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติภารกิจ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ต่อไป

Related posts