ข่าวเด่นประเด็นดัง-คณะราษฎรไทยแห่งชาติ ยื่น ศบค. “ให้ยุติการประกาศเคอร์ฟิว”

คณะราษฎรไทยแห่งชาติ
ยื่น ศบค. ให้ยุติการประกาศเคอร์ฟิว
ให้ ห้างทั้งหลายเปิด ให้ตลาดนัดเปิดได้ คนไทยกำลังจะอดตาย

ได้รับการเปิดเผยจากนายพลภาขุน เศรษฐญาบดี ว่า
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563
นายพลภาขุน เศรษฐญาบดี
ตัวแทนผู้ประสานงานคณะราษฎรไทยแห่งชาติ
ได้เดินทาง เข้ายื่นหนังสือยังศูนย์ ศบค.

กราบเรียนนายกรัฐมนตรี
และรองนายกรัฐมนตรี
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ จำนวน 2 สำนวน

ในประเด็นเรื่องการขอให้
การไม่ต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน
การพิจารณายกเลิกคำสั่งที่เป็นภาระต่อการดำรงชีพของประชาชน ให้ห้างต่างๆเปิดได้ ให้ห้างขายวัสดุก่อสร้างทันสมัย ให้ตลาดนัดต่างๆ เปิดได้ภายใต้มาตรการดูแล แต่ไม่ใช่สั่งปิดกิจการเช่นนี้
ให้ปรับโหมดเป็น new normal แทน
ให้พิจารณายกเลิกคำสั่งที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนในทันที ประชาชนจะอดตายกันอยู่แล้ว

รวมทั้งยื่นขอให้ พิจารณาแนวทางในการจัดการด้านโครงสร้างราคาพลังงานใหม่

เสนอให้ตัวแทนรัฐบาลไทยติดต่อซื้อน้ำมันล่วงหน้าต่อกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่แบบจีทูจี และให้คงที่ราคาต้นทางเป็นเวลา 2 ปีให้ได้ และปรับโครงสร้างราคาพลังงานใหม่ตั้งกองทุนเพื่อขึ้นมาจากการเก็บภาษีน้ำมันแทนกองทุนน้ำมันที่มีอยู่เดิม จะทำให้ได้รายได้เดือนละ 40,000 ล้านบาท มาใช้เป็นรายรับเพื่อให้รัฐบาลนำเงินดังกล่าวไปใช้อย่างโปร่งใสเป็นธรรมและมีประสิทธิผล

ปรับเปลี่ยนการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่ทั้งหมด

ให้พิจารณาขึ้นทะเบียนผู้ค้าออนไลน์ทั้งระบบ
อย่างเป็นระบบและมีการเก็บภาษีเข้ารัฐ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมในทุกภาคส่วน สินค้าออนไลน์เป็นสินค้าที่ทำลายระบบสินค้าปกติทั่วไป
ที่ไม่ต้องเสียมูลค่าเพิ่มและไม่ได้เสียภาษีใดๆ เป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐและเป็นการเอาเปรียบผู้ค้าในระบบปกติ

เงินกู้ตามพรกฉุกเฉินทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบ

การจัดการภาครัฐในเวลานี้ต้องเรียกเชิญส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมหารือรายการนำเสนอความเห็นและออกมาตรการใดๆให้เป็นที่ยอมรับ

เราคาดหวังว่าถ้อยแถลงที่นายกรัฐมนตรี จะเชิญส่วนที่เกี่ยวข้องมาให้ความเข้าใจและนำเสนอความเห็นจะไม่เป็นเพียงแค่ วาทกรรมแห่งความว่างเปล่าเช่นที่เคยมา

นายพลภาขุน กล่าวในที่สุด

Related posts