พายุฤดูร้อนถล่มอำนาจเจริญบ้านเรือนเสียหายนับ 100 หลัง

พายุฤดูร้อนถล่มอำนาจเจริญบ้านเรือนเสียหายนับ 100 หลัง

พายุฤดูร้อนพัดถล่มอำนาจเจริญ ส่งผลให้บ้านเรือนราษฏรเสียหายนับ 100 หลัง วัดจำนวน 3 วัดคอกสัตว์นับ 10 หลัง เสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่น 12 ต้นไฟฟ้าดับนับชั่วโมง
ที่จังหวัดอำนาจเจริญ 7 วันที่ผ่านมาในช่วงกลางวันอากาศร้อนจัด พอตกพบค่ำของวันที่ 22 ที่ผ่านมาได้เกิดพายุฤดูร้อนลูกเห็บตกและฝนฟ้าคะนองเกิดพายุพัดถล่มอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลให้บ้านเรือนราษฏรในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ 3 อำเภอถูพายุพัดเอาหลังคาบ้าน หลังคาวัดและคอกสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน อำเภอพนา ต. พนา ม. 10 ต.ไม้กลอน เสียหายประมาณ 0 หลังคา อ. ลืออำนาจ ต.ลืออำนาจ ม. 7,16 จำนวน 22 หลังคา และ อ. เมือง เขตเทศบาล ชุมชนแสนสวาท 8 หลังคา เสาไฟฟ้าแรงสูงโค่นล้มจำนวน 12 ต้น ต. บุ่ง ศาลาวัด 1 หลัง บ้านเรือน 18 หลังคา ต. โนนหนามแท่ง ม. 8 6 หลัง ม. 9 3 หลังศาลาประชาคม 1 หลัง ม. 13 จำนวน 5 หลัง ต. หนองมะแซว ม. 2 บ้าน 4 หลัง ม. 7 บ้าน คอกวัว 1 หลังและ ต. สร้างนกทา ม.13 คอกวัว 1 หลัง รวมบ้านเรือนทั้งสิ้นจำนวน 161 หลังคา คอกวัว 2 หลัง ศาลาวัด 1 หลัง ศาลาประช่าคม 1 หลังและเสาไฟฟ้าแรงสูงจำนวน 12 ต้นส่วนค่าเสียหายยังประเมินค่าไม่ได้

นายคู่ บุญมาศ  ข่าว / ภาพ  จ. อำนาจเจริญ 23/4/63

Related posts