กลุ่มคนไทยในประเทศมาเลเซียทยอยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง!!!

กลุ่มคนไทยในประเทศมาเลเซียทยอยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่เปลี่ยนจากด่านพรมแดนสะเดามาเข้าทางด่านพรมแดนปาดังเบซาร์แทน
บรรยากาศการเดินทางกลับประเทศของคนไทยในมาเลเซีย ในวันนี้ต้องเปลี่ยนจากด่านพรมแดนสะเดา ไปเข้าทางด่านพรมแดนปาดังเบซาร์แทนชั่วคราวเป็นเวลา7 วัน หลังจากที่มีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสะเดาและผู้ใกล้ชิดติดเชื้อโควิดรวม6 คน จนต้องปิดด่านพรมแดนสะเดาชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั้งระบบ
ส่วนบรรยากาศที่ด่านพรมแดนปาดังเบซาร์ ในวันนี้มีแรงงานไทยที่ลงทะเบียนเดินทางกลับเข้ามาจำนวน 100 คน และเจ้าหน้าที่ได้ยกระดับมาตรการคักกรองอย่างละเอียดและเข้มข้น มีการกันพื้นทีห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนเข้าไปใกล้กับกลุ่มผู้ที่เดินทางเข้ามาเพื่อความปลอดภัย ก่อนเข้าสู่กระบวนการคัดกรองทั้งตรวจร่างกายซักประวัติและพาไปกักตัวที่ศูนย์กักโรงแรมเอ็มโซโฮที่บ้านด่านนอก เขตเทศบาลตำบลสำนักขาม อ.สะเดา

23-04-63 ทีมข่าว นภาลัย ชูศรี สงขลา

Related posts