นางเอกสาวแพนเค้กและนศ.พสบ.ทร.รุ่น 15 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

นางเอกสาวแพนเค้กและนศ.พสบ.ทร.รุ่น 15 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในภารกิจโควิด 19
วันที่ 22 เม.ย.63 นางเอกสาวแพนเค้ก เขมนิจ จามิกร โฆษกพิเศษกองทัพเรือ และนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ 15 (พสบ. ทร.รุ่นที่ 15) พร้อมด้วย พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณา จักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) ที่ปรึกษาชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (ชมรม พสบ.ทร.) เข้ามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภารกิจต่าง ๆ ของทางโรงพยาบาล ได้แก่ แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ (ชนิดน้ำ) จำนวน 4 ลิตร หน้ากากกันกระเด็น (Face shield) จำนวน 100 ชิ้น
ชุด PPE 50 ชุด และถุงสำหรับหุ้มเท้า 5 แพ็ค ต้านภัย COVID-19โดยมี พลเรือตรี เกิดศักดิ์ วีระโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และนาวาตรีหญิง ปฐวี บุญตานนท์ (หมอแก้ว) ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ โรคติดเชื้อ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเป็นไปตามโครงการ พสบ.ทร. ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19 พร้อมกันนี้ นางเอกสาว แพนเค้ก ยังได้กล่าวให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในยามวิกฤติเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี

Related posts