ลำปาง-สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เตรียมจัดโครงการเสวนาทิศทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง และจังหวัดภาคเหนือตอนบน ในระหว่างวันที่ 24-25 ก.พ. 65 นี้

ลำปาง-สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เตรียมจัดโครงการเสวนาทิศทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง และจังหวัดภาคเหนือตอนบน ในระหว่างวันที่ 24-25 ก.พ. 65 นี้

เมิ่อวันที่ 6 ก.พ.2565 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จิตต์อารีย์สปอร์ตคลับ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานแถลง โครงการเสวนาทิศทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางและจังหวัดภาคเหนือตอนบน ในระหว่างวันที่ 24-25 ก.พ. 65 นี้ ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมืองลำปาง โดยมีนางสุมาลี จังเกษม นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
ผู้แทน อบจ.ลำปาง นางชุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง นางยุรีพรรณ แสนใจยา ผอ.ททท. สำนักงานลำปาง ผู้แทน กฟผ.แม่เมาะ นางกษศิรินทร์ แปงเสน
หน.โครงการแม่เมะเมืองน่าอยู่ (Smart City)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าร่วม

นางสุมาลี กล่าวว่า สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง เป็นองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางและภาดเหนือให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ส่งเสริมเสริมพัฒนาการตลาดธุรกิจท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นเครื่อข่ายสหพันธ์ท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ของภาคเหนือให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง เสริมสร้างและแลกเปลี่ยนดวามรู้ ความคิดเห็น ตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างมวลหมูสมาชิก ส่งเสริมและสนับสนุนอุดลาหกรรมการท่องเที่ยวของภาคเหนือให้เป็นระบบเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดและผลักดันให้ภาคเหนือตอนบนและตอนล่างเกิดการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และเชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง จากแหล่งท่องเที่ยวเคิมและ
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัด และภาคเหนือตอนบน เพื่อให้ภาคเหนือเป็นดินแดนปลายทางฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง จึงได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปาง สำนักงานการท่องเที่ยวและกี่ฬาจังหวัดลำปาง มีสมาชิกสมาคมอยู่ใน 17 จังหวัด จำนวน 18สมาคม ของภาคเหนือตอนบน กำหนดการประชุมสัญจรในระหว่างวันที่ 24-25 ก.พ.65 นี้ ซึ่งทางสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ได้จัดเตรียมให้มีการท่องเที่ยว, เข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์ลำปาง,สถานปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษมเขมโก, ศาลหลักเมือง และที่อื่นๆ มีการจับจ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่สำคัญมีข้าวแลงขันโตก และการเดินแฟชั่น โดยเน้นการแต่งกายผ้าซิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัด เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศงานขันโตก

นางสุมาลี กล่าวอีกว่า ซึ่งหลังจากการเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ ทางสมาคมฯ มีความคาดหวังว่าแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่เข้าชมจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นในสายตาของผู้จะเข้าร่วมประชุมและการสื่อออกไปทางช่องทางสังคมออนไลน์ จะเป็นการทำเป็นการให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัดลำปางกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชาวลำปางต่อไป อย่างยั่งยืนตลอดจนถึงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวให้เกิดภาพลักษณ์อันดีและเผยแพร่ชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดให้เป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติภายใต้มาตรฐาน SHA และ SHA PLUS โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด.

วินัย/ลำปาง รายงาน

Related posts