มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง และ ประชาชน ภาคเอกชน มอบสิ่งของและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรอง “โควิด-19”

มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง และ ประชาชน ภาคเอกชน มอบสิ่งของและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคัดกรองป้องกันโควิด-19 ในจังหวัดจันทบุรีแทนคำขอบคุณที่เสียสละเวลามาเฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทั้ง 3 จุดตรวจระหว่างเมือง
ที่จุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จังหวัดจันทบุรี บริเวณสี่แยกอำเภอขลุง // หน้าวัดนายายอาม อ.นายายอาม และที่จุดตรวจเขาแหลม ต.ทับช้าง อ.สอยดาว พระครูพุทธบท บริบาล ประธานมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง พร้อมด้วย พระครูปลัดน้ำ มันตะชาโต เลขามูลนิธิพระพุทธบาทพลวง ได้นำคณะกรรมการ ร่วมมอบสิ่งของที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 เป็นการให้กำลังใจ และขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เสียสละมาปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่จุดคัดกรองบ้านขลุง พันตำรวจตรี พิรพงษ์ โชตานุรักษ์สกุล สารวัตรอำนวยการ สภ.ขลุง พร้อมด้วยปลัดอำเภอขลุง / ผู้แทน กปช.จต./ ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี ตัวแทน รพ.สต.ตรอกนอง และ ตัวแทนกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมรับมอบสิ่งของก่อนนำไปใช้งานในการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ อาทิ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบพกพา ถุงมือ หน้ากากอนามัย เครื่องดื่มบำรุงร่างกายเป็นต้น เช่นเดียวกับประชาชน บริษัท ร้านค้า ภาคเอกชนต่างก็นำสิ่งของ อาหาร อุปกรณ์จำเป็นในการป้องกันโควิด-19 มามอบให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ที่จุดตรวจบ้านขลุง ประชาชนที่ผ่านจุดตรวจทุกคนต้องรถจากรถเพื่อผ่านการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน ก่อนลงทะเบียน ประวัติการเดินทาง ส่วนผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงจะถูกแยกตัวเพื่อซักประวัติ หากพบว่ามีไข้สูงก็จะแยก และตรวจซ้ำจนมั่นใจ ถ้าเห็นว่าอาการไม่ดี และมีประวัติมาจากพื้นที่เสี่ยงก็จะแยกไปสืบสวนความเสี่ยง และส่งตัวไปตรวจเช็คอาการตามขั้นตอนต่อไปที่โรงพยาบาลขลุง แต่ที่ผ่านมายังไม่พบผู้เข้าเกณฑ์แต่อย่างใด ส่วนใหญ่ผู้ที่เดินทางมาจะมีสุขภาพแข็งแรง ปกติ เมื่อตรวจคัดกรอง แสดงตัว ลงประวัติการเดินทางเสร็จ ก็จะได้เดินทางต่อไปยังจุดหมาย ขณะที่ข้อมูลจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) จังหวัดจันทบุรีดีขึ้นตามลำดับ ผู้ป่วยที่เคยพบ 3 ราย หายเป็นปกติกลับบ้านไปนานแล้ว และ ยังไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตัวเลขผู้ติดชื้อเป็น ศูนย์ 0 ต่อเนื่องเกิน 14 วันแล้ว แต่ด้านการเฝ้าระวังยังเข้มข้นทั้งระดับตำบล หมู่บ้าน และชุมชนและได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี เช่นเดียวกันกับ น้ำใจของผู้ที่มีความพร้อม คนไทย ไม่ทิ้งกัน ยังหลั่งไหลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบด้วยการแจกถุงยังชีพ อาหารปรุงสำเร็จ และสิ่งของจำเป็นแก่การดำรงชีวิต มีให้เห็นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งจังหวัดจันทบุรี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts