รอง ผบ.สส.รุุด ให้กำลังใจ ส่วนฝ่ายความมั่นคงแฝงตัวเช็ดประวัติคนไทยที่มีหมาย พรก.จัดทำระบบลับ

รอง ผบ.สส.รุุด ให้กำลังใจ ส่วนฝ่ายความมั่นคงแฝงตัวเช็ดประวัติคนไทยที่มีหมาย พรก.จัดทำระบบลับ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 เม.ย.63 พล.อ.ชูชาติ บัวขาว รอง ผบ.สส. ในฐานะ ผช.หน.ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง หรือ ศปม. ได้เดินทางมายังด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เพื่อประชุมร่วมกับนายไพโรจน์ จริตงาม รอง ผวจ.นราธิวาส พล.อ.สมพล ปานกุล ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค 4 นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รอง เลขาธิการ ศอ.บต. นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5 พ.อ.เฉลิมชัย สุทธินวล รอง ผบ.ฉก.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ด่านศุลกากร รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยว จำนวน 30 คน เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 รวมทั้งการอำนวยความสะดวกคนไทยที่ตกค้างอยู่รัฐต่างๆของประเทศมาเลเซีย เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยผ่านพรมแดนด้าน อ.สุไหงโก-ลก

โดยในที่ประชุมนายไพโรจน์ จริตงาม รอง ผวจ.นราธิวาส ได้กล่าวสรุป ตั้งแต่มีการผ่อนปรนให้คนไทยตกค้างอยู่ในรัฐต่างๆของประเทศมาเลเซีย เดินทางผ่านข้ามด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. ถึง 22 เม.ย. 63 มีกลุ่มคนไทยที่ผ่านการขออนุญาตทางสถานทูตและสถานกงสุล เดินทางกลับภูมิลำเนา จำนวน 282 คน และมีกลุ่มคนไทยที่ไม่ผ่านการขออนุญาตและกลุ่มคนไทยที่ไม่มีเอกสารหลักฐานใดๆ ซึ่งถูกเปรียบเทียบปรับคนละ 800 บาท จำนวน 745 คน ซึ่งทั้งหมดจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโรค 3 ขั้นตอน 5 จุด โดยแยกเป็นคนนราธิวาส 48 คน และจังหวัดอื่นๆนอกเหนือจาก จ.ปัตตานีและยะลา รวม 16 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้คัดแยกไปอยู่สถานที่ที่กักตัว อาทิ อาคารสนามกีฬา อบต.มูโน๊ะ อ.สุไหงโก-ลก และศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน จ.นราธิวาส เพื่อกักตัวดูอาการ 14 วัน ส่วนผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ จ.ยะลาและปัตตานี จะส่งตัวไปกักตามภูมิลำเนาที่อาศัยอยู่

ซึ่งในที่ประชุม พล.อ.ชูชาติ บัวขาว รอง ผบ.สส. ได้เน้นย้ำให้ผู้ที่เกี่ยวอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชน ที่เดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซีย ทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องให้ถือว่าอย่างไรก็เป็นคนไทยเหมือนกัน แต่ต้องผ่านกระบวนการคัดกรองโรค ส่วนการลักลอบข้ามแดนทางช่องทางข้ามธรรมชาติ ก็ให้เจ้าหน้าที่มีความเข้มงวดในการสอดส่องดูแลเป็นกรณีพิเศษ หากคนกลุ่มนี้สามารถหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ไปได้ จะเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดได้

ต่อมา พล.อ.ชูชาติ บัวขาว รอง ผบ.สส. ได้เดินพบปะพูดคุยให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆ ที่รับหน้าที่ในการคัดกรองโรคเช็คประวัติ และเจ้าหน้าที่ที่รับหน้าที่ส่งตัวบุคคลกลับภูมิลำเนา พร้อมฝากความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีให้ทุกคนรับทราบ ก่อนที่จะมีการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิดให้กับเจ้าหน้าที่ โดยผ่านนายไพโรจน์ จริตงาม รอง ผวจ.นราธิวาส พร้อมทั้งได้ถือโอกาสเยี่ยมให้กำลังใจกับคนไทย จำนวน 24 คน ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งถูกกักตัวดูอาการ 14 วัน ณ อาคารแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน จ.นราธิวาส ก่อนที่จะเดินทางไปให้กำลังกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจคัดกรองโรคบ้านโคกสยา อ.สุไหงปาดี ซึ่งชาวบ้านทุกคนที่ต้องการผ่านไปยัง อ.สุไหงปาดี ต้องลงจากรถเพื่อให้เจ้าหน้าที่คัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิของร่างกาย หากมีอาการส่อที่จะคิดเชื้อเจ้าหน้าที่จะกักตัวเพื่อดูอาการ 14 วัน เช่นกัน

ส่วนเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แฝงดูติดตามสถานการณ์ การเดินทางเข้าออกของคนไทยที่ได้ผ่านการรับอนุญาตถูกต้องจากสถานทูตและสถานกงสุล รวมทั้งบุคคลที่ลักลอบข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติ ที่เจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวมาคัดกรองและเช็คประวัติ เนื่องจากทราบว่ามีกลุ่มบุคคลต้องต้องสงสัยที่มีหมาย พรก.ที่หลบหนีไปอยู่ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นคนมีภูมิลำเนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จำนวน 140 คน ซึ่งเป็นคนนราธิวาส 50 คน จะแฝงตัวเดินทางปะปนมากับคนไทยที่ได้ขออนุญาตถูกต้อง และกลุ่มที่ลักลอบเข้าประเทศตามช่องทางธรรมชาติ เพื่อเช็คประวัติในทางลับ ที่กลุ่มคนเหล่านั้นส่วนใหญ่จะไม่อาศัยอยู่ภูมิลำเนาเกิด แต่จะอาศัยตามบ้านของภรรยาและเครือญาติ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถเชิญตัวมาสอบสวนในฐานะตกเป็นผู้ต้องสงสัยได้ เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้เป็นสมาชิกแนวร่วมรุ่นใหม่ที่ไม่มีหมายจับ ป. วิ อาญา ซึ่งยากต่อการติดตามตัว เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดทำเข้าระบบแฟ้มอาชญากรรมคดีความมั่นคงในทางลับ และจะได้ติดตามตัวได้ง่ายขึ้นเมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นในพื้นที่ภูมิลำเนาของแต่ละคนที่อาศัยอยู่ เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้ในช่วงที่ผ่านมา จะทำหน้าที่หาช่องทางการหลบหนีเมื่อก่อเหตุร้ายขึ้นในแต่ละพื้นที่แล้ว

นราธิวาส/ข่าว-อัสวรรค์ สะมะแอ

Related posts