เทศบาลเมืองศรีราชา จัดพิธีกองข้าวบวงสรวง

ชลบุรี – เทศบาลเมืองศรีราชาจัดพิธีกองข้างบวงสรวง ตามประเพณี และความเชื่อที่สืบต่อกันมา

ที่ สวนสุขภาพ เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมพิธีกรรม กองข้าวบวงสรวง ตามประเพณีที่จัดขึ้นทุกวันที่ 21 เมษายน ของทุกปี

ตามประเพณีกองข้าว มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ของชาติ ซึ่งเป็นการเซ่นไหว้ดวงวิญญาณต่าง ๆ อันได้แก่ เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่า เจ้าเขา เจ้าทะเล ผีสาง นางไม้ รุกขเทวดา ฯลฯ เพื่อดวงวิญญาณเหล่านั้นจะได้พึงพอใจไม่มารบกวนและช่วย ปกปักรักษา คุ้มครองป้องกันทุกข์โรคภัย และภยันตราย ไม่ให้มากล้ำกลาย บ้านเมืองจะได้ร่มเย็นเป็นสุข ทำมาหากินสะดวกสบาย มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง และสุขภาพอนามัย อันเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่โบราณของชาวศรีราชา โดยในปีนี้ทางเทศบาลได้ประกาศยกเลิกการจัดงาน เพราะเกิดสถาณการการแพร่การจายของเชื้อไวรัสโควิด19 และในการจัดพิธีผู้เข้าร่วม ก็สวมหน้ากากอนามัย และจัดระเบียบเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 ด้วย

ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน

Related posts