โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรีเปิดห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา ตรวจหาเชื้อโควิด-19 รู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง “ถ้าเสี่ยงตรวจฟรี”

โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีเปิดห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา ตรวจหาเชื้อโควิด-19 รู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง รองรับได้วันละกว่า 1,000 ราย ถ้าเสี่ยงตรวจฟรี ถ้าไม่เสี่ยงมีค่าใช้จ่าย
วันนี้ ( 22 เม.ย.63 ) ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า นายแพทย์วรา เศลวัตนะกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีได้นำแพทย์และผู้บริหารบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีเปิดห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา โรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรี พร้อมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ที่ตรวจรักษา ป้องกันแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ได้พัฒนาศักยภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการและได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการขยายห้องปฏิบัติการในการตรวจยืนยันเชื้อด้วยวิธี Real Time RT-PCR ซึ่งเป็นการบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างที่สงสัยติดเชื้อโดยตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อได้ผลอย่างแม่นยำ สามารถรายงานผลภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งจะทำให้เกิดความชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการรักษา นับเป็นห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาที่ได้รับการรับรองในภาครัฐเขตต่างจังหวัดแห่งที่ 54 และเป็น 1 ใน 112 แห่งของประเทศสามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้วันละประมาณ 1,000 ตัวอย่าง ทั้งนี้หากผู้ที่มีความเสี่ยงไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายสามารถเข้าพบ ปรึกษาแพทย์ หากแพทย์ยืนยันว่าเสี่ยงและจำเป็นต้องตรวจก็สามารถตรวจหาเชื้อได้ฟรี แต่กรณีที่ต้องการตรวจเองต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าแล็ปและค่าเก็บเชื้อรวม 3,450 บาท

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts