เทศบาลเมืองจันทบุรี นำเงินส่วนตัว จัดทำข้าวกล่องแจกฟรี แก่ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

เทศบาลเมืองจันทบุรี ออกเงินส่วนตัวจัดทำข้าวกล่องแจกฟรี แก่ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 แบ่งเบาภาระช่วยเหลือประชาชนลดค่าใช้จ่าย ภายใต้มาตรการ Social distancing

วันนี้ ( 22 เม.ย.63 ) ที่บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณเทศบาลเมืองจันทบุรี นางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจันทบุรี นำผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาล ร่วมกันแจกข้าวกล่อง และน้ำดื่ม แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป แต่ไม่มีรายได้เนื่องจากสถานที่ทำงานปิดกิจการ รวมทั้งอาชีพอื่น ๆ ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยเจ้าที่เทศบาลได้ช่วยกันจัดแถวของผู้เข้ารับอาหาร เว้นระยะห่าง Social distancing ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย มีพนักงานให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกคนที่เข้ารับอาหาร เป็นการทำความดี แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้มีรายได้น้อย และ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยข้าวกล่องและน้ำดื่มเป็นเงินส่วนตัวที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจันทบุรีนำมาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน มีข้าวกล่องและน้ำดื่มที่แจกฟรีในรอบนี้ 1,000 ชุด
ขณะที่ข้อมูลจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) จังหวัดจันทบุรีดีขึ้นตามลำดับ ผู้ป่วยที่เคยพบ 3 ราย หายเป็นปกติกลับบ้านไปนานแล้ว และ ยังไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตัวเลขผู้ติดชื้อเป็น ศูนย์ ต่อเนื่องเกิน 14 วันแล้ว แต่ด้านการเฝ้าระวังยังเข้มข้นทั้งระดับตำบล หมู่บ้าน และชุมชนและได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันกับ น้ำใจของผู้ที่มีความพร้อม คนไทย ไม่ทิ้งกัน ยังหลั่งไหลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบด้วยการแจกถุงยังชีพ อาหารปรุงสำเร็จ และสิ่งของจำเป็นแก่การดำรงชีวิต มีให้เห็นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งจังหวัดจันทบุรี

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts