นายกเทศฯขอนแก่น เชื่อ ปลดล็อคขอนแก่น กลุ่ม 2

นายกเทศฯขอนแก่น เชื่อ ปลดล็อคขอนแก่น กลุ่ม 2 เป็นเวลาที่เหมาะสม มั่นใจพฤติกรรมคนเปลี่ยนรักความสะอาดและเว้นระยะห่างมากขึ้น แนะนำผู้ประกอบการเน้นหนักด้านมาตรฐานการให้บริการ เพื่อป้องกันไวรัสโควิดกลับมาระบาดซ้ำ
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 21 เม.ย.2563 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น (ทน.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นนั้นทุกมาตรการที่รัฐบาลได้กำหนดบังคับใช้เพื่อความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ทุกคนเข้าใจและให้ความร่วมมือ เพราะทุกคนนั้นล้วนกังวลในความปลอดภัยในชีวิตและครอบครัว แต่ก็มีคำถามว่าเมื่อไหร่ เพราะความอดทนนั้นก็จะมีคำถามถึงการประกาศปิดและเปิดที่ชัดเจน ซึ่งวันนี้สถานการณ์การระบาดของโรคภาพรวมของไทยนั้นดีขึ้น ก็จะมีความหวังของประชาชนตามมา เพื่อที่จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแม้จะไม่ใช่แบบเดิม อยากที่จะกลับไปทำมาหากินเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงชีพให้กับตนเอง และครอบครัวดังนั้นมาตรการผ่อนปรนถ้าตัวเลขของผู้ติดเชื้อดีขึ้นแบบนี้ ถึงวันที่ 30 เม.ย.รัฐบาลควรที่จะกำหนดแผนการผ่อนปรนกับบางสถานประกอบการ ยกเว้นพื้นทีที่เสี่ยงจริงๆ“ไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการใดที่ไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงสูง หรือไม่ใช่พื้นที่ที่ไม่สามารถเปิดได้ ก็ควรยุติไปก่อน แต่กลุ่มที่วามารถเปิดได้ก็ควรได้รับการพิจารณาให้เปิดให้บริการตามปกติ แต่ทุกสถานการณ์ที่จะเปิดนั้นจะต้องเข้าข่ายหรือเป็นไปตามาตรการ ทางด้านสาธารณสุขอย่างเข้มข้นและเข้มงวด มีการประเมินอย่างต่อเนื่อง ทั้งการตรวจคัดกรอง การเว้นระยะห่าง การที่ไม่ให้คนไปรวมตัวกัน แม้กระทั่งการนัดแนะหรือจอคิว อ่างเช่นร้านตัดผม ที่ไม่ต้องมารอคิวกัน มีการรักษาระยะห่าง การให้บริการสระผมที่ต้องได้มาตรฐาน เครื่องมือที่มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ”นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า ขอนแก่นจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่ 2 ของแผนการปลดล็อค ซึ่งโดยส่วนตัวนั้นยอมรับว่าเหมาะสม เพราะเรามีเครือข่ายด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็งมาก บุคลากรทางการแพทย์นั้นมีจำนวนมาก มีความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่ดี ซึ่งหากตัวเลขและสัญญาณต่างๆที่ดีขึ้นเกิน 14 วัน หรือ 28 วันแล้วดีขึ้นมาตรการผ่อนปรนต่างๆก็ควรที่จะเริ่มขึ้นได้ อย่างไรก็ตามหลังจากสถานการณ์คลี่คลายยอมรับว่าการดีขึ้นทางด้านเศรษฐกิจนั้นคงต้องใช้เวลา แต่ก็ลดความกดดันลงได้อย่างมาก ประชาชนที่อดยากและลำบาก ก็จะมีเส้นขีดไว้ในใจว่าความอดทนนั้นจะอยู่ได้ถึงเมื่อใด ซึ่งหากเส้นที่ประชาชนขีดไว้ มาบรรจบกับแนวทางการผ่อนปรนที่รัฐบาลหรือจังหวัดกำลังจะแก้ไข ความอดทนต่างๆที่เคยมีมาก็จะไม่ส่งผลกระทบกับใครทั้งสิ้น และชีวิตก็จะเดินต่อไปได้ เมื่อเดินต่อไปได้เศรษฐกิจก็จะค่อยๆฟื้นขึ้น แต่สำคัญก็คือเมื่อหลายสิ่งนั้นดีขึ้น สอดคล้องกับระยะเวลาที่ทนไหวและก็เปิดให้กับผู้ประกอบการนั้นไปได้ หากเป็นแบบนี้ประเทศจะไปได้ ความร่วมมือของคนในแต่ละพื้นที่ก็จะไปได้ด้วยดี

##จักรพันธ์ นาทันริ ขอนแก่น //

Related posts