ลำปาง- ด่านกักกันสัตว์ลำปาง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เข้าตรวจสอบห้องเย็น เพื่อป้องกันการกักตุนซากสุกร และเป็นแนวทางป้องกันการระบาดของโรค ASF

ลำปาง- ด่านกักกันสัตว์ลำปาง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เข้าตรวจสอบห้องเย็น เพื่อป้องกันการกักตุนซากสุกร และเป็นแนวทางป้องกันการระบาดของโรค ASF

 

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2565 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง โดยนายศร ธีปฎิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง แจ้งว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคระบาดในสุกร ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ประกอบด้วย 1. ปศุสัตว์จังหวัด เป็นประธาน 2. หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ เป็นคณะทำงาน
3. ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ เป็นคณะทำงาน 4. หัวหน้ากลุ่มต่างๆของ สนง.ปศ จ.ลำปาง เป็นคณะทำงาน ทำหน้าที่ รับแจ้งข้อมูลการพบความผิดปกติด้านสุขภาพสุกร แล้วจัดส่งทีมสอบสวนโรคลงปฏิบัติงาน และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนรับทราบ

นอกจากนี้ที่ผ่านมา ชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายประจำจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย ด่านกักกันสัตว์ลำปาง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ปฏิบัติหน้าที่เข้าตรวจสอบห้องเย็น เพื่อป้องกันการกักตุนซากสุกร ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้สุกรมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้น และเป็นแนวทางป้องกันการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) รวมถึงตรวจสอบการลักลอบนำเข้าสัตว์ซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรค ระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

1.บริษัท สมชายซีฟูดส์ จำกัด เลขที่ 599 หมู่ 7 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง ผู้ดูแลนางสาวเดือนฉาย คำเงิน หมูหมักปรุงรส 2 ตัน เครื่องในสุกร 1 ตัน ไก่หมักปรุงรส 1 ตัน เนื้อโค 1 ตัน รวม 4 ตัน แหล่งที่มา บริษัท สมชายซีฟูดส์ จำกัด 24/38 หมู่ 3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร

2.โรงงานหมูยอป้าปี๋ เลขที่ 103 หมู่12 ต.ชมพู อ.เมือลำปาง จ.ลำปาง ผู้ดูแลนางณฐิตนันท์ พูก่อ เนื้อสุกร 1 ตัน เนื้อไก่ 1 ตัน รวม 2 ตัน แหล่งที่มา โรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่ อ.เมืองลำปาง 3.โรงงานลูกชิ้นโกไข่เจ๊น้อย เลขที่161 หมู่ 12 ต.ชมพู อ.เมือลำปาง ผู้ดูแลนานเสงียม วรรณปลูก เนื้อสุกร 0.5 ตัน เนื้อไก่ 0.5 ตัน รวม 1 ตัน แหล่งที่มา โรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่ อ.เมืองลำปาง

4.บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด เลขที่ 708 หมู่ 2 ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง ผู้ดูแล น.ส.ศิวนาถ ใจบุญ เนื้อสุกร แช่งแข็งปรุงรส 128 ตัน เนื้อโค 2 ตัน เนื้อไก่แช่แข็งและปรุงรส 20 ตัน เนื้อเป็ดแช่แข็ง 10 ตัน รวม 160 ตัน แหล่งที่มา โรงงานอาหารแปรรูปเชียงใหม่แม่คือ เลขที่ 80/4 หมู่1 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ บริษัทสุพรรณอินเตอร์ พอร์ค จำกัดเลขที่ 39 หมู่ 6 ต.ดอนกำยาน อ.เมืองสุพรรณบุรี บริษัท ดีแอนด์พี โคลด์สตอเรจ จำกัด เลขที่ 78/2 หมู่ 2 ถนน บางนา-ตราด กม.36 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ศูนย์ตัดแต่งและแปรรูปสุกรห้วยส้ม (เชียงใหม่)เลขที่ 99 หมู 6 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558.

วินัย/ลำปาง รายงาน

Related posts