ศรีสะเกษ !! ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 มอบประกาศเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง ประจำปี 2564

ศรีสะเกษ !! ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 มอบประกาศเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง ประจำปี 2564


เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองศรีสะเกษ พระเดชพระคุณ พระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 และนายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่แม่ตัวอย่าง ประจำปี 2564 ซึ่งสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จัดขึ้นในวันนี้ โดยมีนายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอและคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบล ที่ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกสรรหาแม่ตัวอย่าง อำเภอละ 1 ท่าน รวม 22 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 เพื่อส่งเสริมและยกย่องแม่ตัวอย่าง ที่เป็นต้นแบบของครอบครัว และทำคุณประโยชน์ด้านศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคี และสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว สังคม ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดี ในการดำรงชีวิตของคนรุ่นหลังต่อไป
***********
ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

 

Related posts